Latviešu literātu un krievu "Sudraba laikmeta" rakstnieku kontakti 20. gs. sākumā

Par Viktora Eglīša, Kārļa Jēkabsona un Antona Austriņa draudzību ar krievu rakstniekiem.

Pielikumā: Viktora Eglīša vēstule sievai Marijai Eglītei (1906).

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

3/4

Author

Publishing year/ place

1997, Rīga
51. sējums