Frost im Frühling

Publicitātes informācija
Vācijā izdots Rūdolfa Blaumaņa darbu apkopojums Frost im Frühling ("Salna pavasarī"), kurā pirmo reizi vienkopus publicēti visi Blaumaņa vācu valodā
rakstītie vai paša autora vāciski tulkotie prozas darbi, no kuriem divi
piedzīvo pirmpublicējumu. Grāmatā ievietotie 17 stāsti un noveles atspoguļo
Blaumaņa daiļrades plašo spektru: no ciemata stāstiem reālisma un naturālisma
estētikā līdz novelēm ar mākslinieka tēlu centrā, un no impresionistiskajām
Rīgas skicēm un jaunromantisma viņsaules vīzijām līdz pat carisma represiju
apsūdzībai. Tādējādi Blaumanis atklājas kā nozīmīgs starpnieks starp valodām un
kultūrām, un spilgts Baltijas modernitātes pārstāvis Eiropas literatūrā.


Grāmatas sastādītāji ir Benedikts Kalnačs un Ķelnes Universitātes
privātdocents, PD Dr. Rolfs Fīlmanis (Rolf
Füllmann). Satura rādītājs
Geleit- und Dankeswort
Vorwort
Rūdolfs Blaumanis: Die Erzählungen
Wiedergefunden
Unkraut
Ein Pferd, drei Kühe und hundert Rubel
Das Gewitter
Die Raudup-Wirtin
Frühlingsrausch
In Wihndedsi wird es bald Hochzeit geben
Die redende Sau
Abschied
Frost im Frühling
Im Schoße des Glücks
Andrikson
Im Schatten des Todes
Lisette
Der rote Reiter
Dort, wo niemand gewesen ist
Meine Flucht
Anhang
Kommentare
Rūdolfs Blaumanis: ein Werk im Spiegel seiner deutschsprachigen Prosatexte
Zu exemplarischen deutschsprachigen Erzähltexten von Blaumanis
Zeittafel Rūdolfs Blaumanis

Publisher

Apgāds "Aisthesis Verlag"

Type of publication

Book

Type of work

Original work

ISBN

978-3-8498-1256-0

Author of the comment

Person of reception

Publishing year/ place

08.2017, Bīlefelde