Pasaule panāk pretī. Kā gan autorei tas izdodas?

Publisher

Fonds "Kultūras Forums"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

26

ISSN

1691-1946

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

14.07.2006 – 26.7.2006, Rīga