Dzeja un dzeja kvadrātā

Saruna ar dzejnieku Henriku Eliasu Zēgneru sakarā ar krievu dzejnieku Jeļenas Glazovas un Erika Naivo rīkoto starptautisko dzejas festivālu "Dzejnieka asinis". Pierakstījusi Baiba Vanaga.

Publisher

Dienas Mediji

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

107

ISSN

1407-1312

Person of reception

Author

Publishing year/ place

03.06.2016, Rīga