Vai mūsu literatūras 19. gadsimta noslēpums?

Raksts par Jāņa Zariņa grāmatu "Kas bija "Mērnieku laiku" un "Izjuriešu" autors?" (2000).

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

4

ISSN

0132-6295

Author

Publishing year/ place

2001