Dzīvo, lai saprastu pasauli

Saruna ar autori sakarā ar romāna "Zaļā vārna" (Dienas Grāmata, 2012) iznākšanu.

Publisher

Dienas Mediji

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

94

ISSN

1407-1290

Person of reception

Publishing year/ place

16.05.2012, Rīga