Mana Rīga

SatursIedomu spoguļi
Augstā krastā
Poēmas
Jānis Rudzītis. Sakārtotāja piezīmes 253.-260. lpp.

Publisher

Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)

Type of publication

Book

Type of work

Original work

Compiler

Person of reception

Author of the comment

Publishing year/ place

1961, Bruklina