Rēzus un citas kaites

Aivara Madra recenzija par Ievas Plūmes stāstu krājumu "Rēzus" (Dienas grāmata, 2012).

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

10

ISSN

1691-6948

Classifier

Author

Person of reception

Publishing year/ place

2012, Rīga