Works

View:
Showing 1-20 of 55 items.
Cover photoAuthor Title Year GenreType of issuePublisherPeriodical
Vija JugānePar tiem, ko atceras "Kalāčos"publication Dzimtenes Balss
Andrejs Upīts
Arveds Smilga
Atis Ķeniņš

... (23)

Jauna Raža. 5. sējums. 1901poem/
nekrologs/
novele/
short story/
literary fairy tale/
apcere
almanacJāņa Ozola izdevniecība
Vilis DermanisPesimisms dzejā, sevišķi latviešu lirikā1901apcerepublication Laikraksts "Mājas Viesis" (1856–1910)
Andrejs Upīts
Roberts Klaustiņš
Zeltmatis
Rakstniecības almanahs1907almanac
Eduards VeidenbaumsEd. Veidenbauma Kopoti raksti 6 burtnīcās1907Poetry/
biography/
story/
apcere/
literatūrzinātniskie darbi
collected works
Rūdolfs EgleEduards Veidenbaums dzīvē un darbos1926biography/
literatūrzinātniskie darbi/
monogrāfija
bookOskara Jēpes izdevniecība
Eduards VeidenbaumsEduarda Veidenbauma raksti1926Poetry/
biography/
literatūrzinātniskie darbi/
monogrāfija
bookOskara Jēpes izdevniecība
Jānis NiedrePiezīmes par latviešu literatūras vēsturi1941reviewpublication Žurnāls "Karogs"
Jānis NiedreLatvijas padomju rakstnieku veiktais darbs1941rakstspublication Žurnāls "Karogs"
Andrejs UpītsCeļš uz padomju literātu1945experience story: description, accost, gratitudepublication Žurnāls "Karogs"
Rūdolfs EgleLiterārā teksta kritika1945literatūrzinātniskie darbipublication Žurnāls "Karogs"
Roberts PelšeViens no pirmajiem1945critiquepublication Literature and Art
Edgars DambursLatviešu padomju dzeja1945rakstspublication Žurnāls "Karogs"
Jānis PlaudisRaiņa panta formas1945literatūrzinātniskie darbipublication Žurnāls "Karogs"
Rūdolfs EgleSkats latviešu literatūras pētniecībā1945literatūrzinātniskie darbipublication Žurnāls "Karogs"
Rūdolfs EglePadomju literatūrvēsturiskā kritika1947apcerepublication Žurnāls "Karogs"
Vladislavs KaupužsCīnītājs pret netaisnību1947apcerepublication Literature and Art
Antons BirkertsKā Jelgavas vakarnieki iepazinās ar Ed. Veidenbauma dzeju1947atmiņaspublication Žurnāls "Karogs"
Jānis NiedreLatviešu literatūras vēstures aktuālās problēmas1947referātspublication Žurnāls "Karogs"
Emma AndersoneXIX gs. 90.gadi un XX gs. sākums (Veidenbaums, Aspazija, Blaumanis, Plūdonis, Brigadere)1949mācību grāmata/
mācību līdzeklis/
apcere/
literatūrzinātniskie darbi
bookLatvijas Valsts izdevniecība
Showing 1-20 of 55 items.
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.