Works

View:
Showing 1-20 of 92 items.
Cover photoAuthor Title Year GenreType of issuePublisherPeriodical
Gundega Grīnuma
Janīna Kursīte
Jānis Zālītis

... (4)

"Gals un sākums": 21. gadsimta sākuma skats2017literatūrzinātniskie darbi/
monogrāfija/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
Anda Kubuliņa
Anna Žīgure
Ausma Cimdiņa

... (33)

100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā2008biographyencyclopediaThe University of Latvia Press
Anita Rožkalne
Astrīda Skurbe
Biruta Gudriķe

... (5)

20. un 30. gadu latviešu rakstnieku portreti1997biography/
literatūrzinātniskie darbi
rakstu krājumsApgāds "Zvaigzne ABC"
Janīna KursīteA. Pumpura "Lāčplēsis" metriskais veidojums1983zinātnisks rakstspublication Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis
Gundega Grīnuma
Janīna Kursīte
Jānis Stradiņš

... (4)

Amor vincit omnia: Konstantīns Karulis dzīvē un darbos2017atmiņas/
Zinātniskie darbi
bookZinātne
Edgars Lāms
Elīna Vasiļjeva
Gundega Grīnuma

... (7)

Aspazija un Rainis šodienas skatījumā2004literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsZinātne
Janīna KursīteBēgdama no lielpilsētas skaļās...1977reviewpublication Literature and Art
Janīna KursīteBrīvības sajūtās1998reviewpublication Žurnāls "Karogs"
Janīna KursīteBrūvera dziļokšņos 2014reviewpublication Latvju Teksti
Janīna KursīteBrūvera dziļokšņos2014reviewpublication Biedrība "Latvijas Literatūras centrs"Latvju Teksti
Anda Kubuliņa
Edgars Lāms
Ieva Kolmane

... (13)

Cilvēka brīvība. Cilvēka balss2005zinātnisks rakstsrakstu krājums
Alīna Romanovska
Elīna Vasiļjeva
Fjodors Fjodorovs

... (5)

Consortium omnis vitae: сборник статей к 70-летию профессора Ф. П. Федорова2009bookDaugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"
Janīna KursīteDivu dzejnieku pirmās grāmatas1986reviewpublication Literature and Art
Agris Dzenis
Alnis Auziņš
Austra Celmiņa-Ķeirāne

... (17)

DižDundaga: apcerējumi par Dundagas novadu2017Zinātniskie darbirakstu krājumsZinātne
Janīna KursīteDzejas liegie pieskārieni2002reviewpublication Žurnāls "Jaunā Gaita"
Janīna KursīteDzejas vārdnīca2002literatūrzinātniskie darbibookZinātne
Ainārs Kamoliņš
Anda Kubuliņa
Andrejs Balodis

... (15)

Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija2020rakstu krājumsThe University of Latvia Press
Ainārs Kamoliņš
Anda Kubuliņa
Andrejs Balodis

... (14)

Eduards Veidenbaums. Life and Oeuvre: Contexts and Reception2020literatūrzinātniskie darbi/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsThe University of Latvia Press
Aija Brasliņa
Anda Kubuliņa
Astra Skrābane

... (15)

Edvarts Virza – ideologs, karavīrs, dzejnieks2021monogrāfija/
zinātnisks raksts
rakstu krājumsZinātne
Janīna KursīteEposs un nacionālā pašapziņa1988rakstspublication Literature and Art
Showing 1-20 of 92 items.
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.