Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

CollectionLU Akadēmiskais apgāds
TitleRūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts
Additional information

Anotācija

Rakstnieka R. Blaumaņa (1863-1908) 150. gadadiena bija ierosmes avots, lai latviešu un ārzemju zinātnieki izvērtētu un pārvērtētu viņa devumu latviešu un Eiropas literatūrā, kā arī pētītu jaunus aspektus R. Blaumaņa daiļradē. Krājumā apkopotie raksti izstrādāti, balstoties uz konferencē "Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gadsimta kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā" nolasīto referātu pamatatziņām.
Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.

Sastādītāja, zinātniskā redaktore un ievada autore Ieva Kalniņa.
Redkolēģija: Heinrihs Bose, Māra Grudule, Benedikts Kalnačs, Ieva Kalniņa, Pāvels Štolls.
Literārā redaktore Ieva E. Kalniņa.
Tulkotājas: Laimdota Ločmele, Iveta Narodovska, Gita Reinberga.
Angļu valodas tekstu literārie redaktori: Normunds Titāns, Imants Mežaraups.
Vāka dizains: Baiba Lazdiņa.
Izmantotas Aigara Altenberga, Guntara Grāvelsiņa, Gunāra Janaiša, Matīsa Markovska fotogrāfijas.

SATURS

Ieva Kalniņa. Ievadam 7
Rolfs Fīlmans. Latviešu modernisms: noveļu tradīciju revolūcija Rūdolfa Blaumaņa novelēs «Raudupiete» un «Romeo un Džuljeta» 11
Ilze Rūmniece. Blaumaņa Raudupiete. Vai Mēdeja? (femīnā ass pāri gadsimtiem) 25
Maija Burima. Telplaika semantika Rūdolfa Blaumaņa prozā 35
Olga Senkāne. Rūdolfa Blaumaņa noveļu naratīvs: tekstveides stratēģijas aspekts 47
Kristiāna Ābele. Mākslinieks un viņa alter ego Rūdolfa Blaumaņa novelē «Baltais». Kultūrvēsturiskais konteksts un psiholoģiskie aspekti 57
Kārlis Vērdiņš. Šķīstību sargājot: slēptās kaislības Rūdolfa Blaumaņa stāstā «Baltais» 75
Sintija Kampāne. Rūdolfa Blaumaņa daiļrades pozīcija latviešu literārās pasakas attīstībā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā 87
Rozanna Kurpniece, Svetlana Pogodina. Remarkas pragmatika Rūdolfa Blaumaņa lugā «Indrāni» 95
Edgars Lāms. Noveles statuss un tipoloģiskais izvērsums 20. gadsimta sākuma un 21. gadsimta sākuma latviešu literatūrā 105
Benedikts Kalnačs. Rūdolfs Blaumanis, Ābrams un angļu-būru karš: nācijas konstruēšana un koloniālā diference 113
Iveta Leitāne. Providences un fortūnas jēdziens Rūdolfa Blaumaņa daiļradē 121
Valentīna Špune. Redzēšanas diskurss un subjekta–ķermeņa relācija Rūdolfa Blaumaņa daiļradē 139
Ilona Miezīte. Reliģiskie motīvi Rūdolfa Blaumaņa prozā 151
Ilze Brēmere. Skatu atklātne kā jaunās vizualitātes reprezentants Rūdolfa Blaumaņa dzejā (dzejolis «Bēklina gleznu «Miroņu sala» uzlūkojot») 159
Ilze Kopmane. Bērna tēls Rūdolfa Blaumaņa daiļradē 169
Eva Eglāja-Kristsone. Blaumaņa atraitnes: sociālās lomas un dzimtes reprezentācija 177
Aija Priedīte. Vai iegātnis ir saimnieks vai vienmēr tikai iegātnis? Rūdolfa Blaumaņa pienesums iegātņu «žanram» 197
Viesturs Vecgrāvis. Rūdolfa Blaumaņa un Jāņa Poruka konflikts: dažas hipotēzes 209
Anne Somerlata. Rūdolfa Blaumaņa «Andriksons» un Teodora Hermaņa Panteniusa «Olas dēļ!»: vācu un latviešu tikšanās starp muižu un
zemnieka sētu 19. gadsimta beigās 225
Māra Grudule. Rūdolfs Blaumanis Baltijas vācu preses spogulī 237
Dārta Dzenīte. Rūdolfs Blaumanis kā Rīgas Latviešu teātra recenzents laikrakstā "Zeitung für Stadt und Land" (1887–1894) 253
Pauls Daija. Blaumaņa vācieši, Blaumaņa latvieši 263
Aurelija Mīkolaitīte. Rūdolfa Blaumaņa un Žemaites lugas: divu baltu klasiķu darbi teātrim 273
Laimute Adomavičiene. Rūdolfa Blaumaņa daiļrade Lietuvā 281
Heinrihs Bosse. Rūdolfs Blaumanis un vācu ciema stāsts 291
Karīne Laganovska. Gotfrīda Kellera noveles «Ciemata Romeo un Džuljeta» un Rūdolfa Blaumaņa noveles «Romeo un Jūlija» komparatīvā analīze 303
Anneli Mihkeleva. Reālisms, romantisms un daba Rūdolfa Blaumaņa un Eduarda Vildes darbos 313
Ivars Orehovs. Rūdolfa Blaumaņa novele «Nāves ēnā» (1899) un Karla Rusvurma kultūrvēsturiskais stāsts «Roņu medīšana»
(1861/1874) – vēstījuma spriedzes aspekti 319
Pavels Štolls. Rūdolfa Blaumaņa daiļdarbu recepcija un tipoloģiskās paralēles Čehijā 327
Stefans Keslers. Kailcirtes motīvs Rūdolfa Blaumaņa drāmā «Indrāni» (1904) un Antona Čehova komēdijā «Ķiršu dārzs» (1904) 337
Iveta Narodovska. Rūdolfa Blaumaņa «Raudupiete» sastatījumā ar Nikolaja Ļeskova «Mcenskas apriņķa lēdiju Makbetu» 349
Olga Kupcova. Rūdolfa Blaumaņa «Pazudušā dēla» tulkojumu vēsture Krievijā 357
Nataļja Šroma, Anastasija Vedela Krievu «Indrāni»: Rūdolfa Blaumaņa dramaturģijas estētiskā variativitāte 367
Irina Kušnira. Zemes koncepts 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma literatūrā (franču-ukraiņu-latviešu konteksts) 379
Antra Leine. Paralēles Rūdolfa Blaumaņa un Tomasa Hārdija darbos 395
Līga Ulberte. Irmas Bračas drāma «Velni»: Blaumaņa konteksts 407
Una Alksne. Mitoloģiski tēli un laikmetu liecības Rūdolfa Blaumaņa pasakas «Velniņi» ilustrācijās 421
Jūlija Dibovska. «Nāves ēnā»: ceļš no noveles līdz kinoscenārijam 429
Valda Čakare. Topogrāfija Rūdolfa Blaumaņa lugu jaunākajos iestudējumos: «Indrāni» 437
Maija Treile. Telpas koncepcijas loma Rūdolfa Blaumaņa darbu interpretācijās jaunākajā Latvijas teātrī 443
Ieva Rodiņa. Rūdolfa Blaumaņa tekstu dekonstrukcijas tendences Elmāra Seņkova režijā 451
Ingrīda Vilkārse. Rūdolfa Blaumaņa lugas «Ugunī» un noveles «Purva bridējs» transkripcija Māras Zālītes libretā komponista Jāņa Lūsēna
mūziklam «Hotel Kristina» 459
Ieva Kalniņa. Rūdolfa Blaumaņa recepcija latviešu mūsdienu kultūrā un sadzīvē 467
PublisherThe University of Latvia Press
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
ISBN9789984457819
Categories
Artist
Author
Author of the comment
Compiler
Editor
Person of reception
Photographer
Linked works
Publishing year/ place2013
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
2013Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.