Zina Līce

02.01.1922 – 15.05.2000

Zina Līce (1922–2000) – redaktore, tulkotāja, žurnāliste. Kā redaktore ilgus gadus strādājusi izdevniecībā "Liesma". Tulkojusi daiļliteratūru no krievu valodas, veidojusi jaunāko grāmatu apskatus Latvijas Radio. Sastādījusi vairākus latviešu autoru īsprozas krājumus.

Birth time/place

02.01.1922

Place/time of death

15.05.2000
Rīga

Personal information

Dzimusi luterāņu ģimenē, tēvs – Augusts. Mācījusies Rīgas Raiņa ģimnāzijā, studējusi latviešu valodu un literatūru Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē.

Professional activity

Dažādu tautību rakstnieku tulkojumi no krievu valodas1954: Cžou Li-bo "Viesulis" (Latvijas Valsts izdevniecība), tulkojums kopā ar Dainu Avotiņu.
1955: Li Gi Jens "Zeme" (Latvijas Valsts izdevniecība), tulkojums kopā ar Dainu Avotiņu.
1957: Krišans Čandra "Simts rupijas" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1961: Antoņina Koptjajeva "Draudzība" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1963: Vladimirs Kozins "Oāze" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1964: Anatolijs Kleščenko "Kad migla klīst" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1965: Jons Čobanu "Trīs saujas zemes" (Liesma).
1967: Vera Ketlinska, stāstu krājums "Divreiz nodzīvota diena" (Liesma).
1970: Vera Ustinova "Trīs laimes krekliņi" (Liesma).
1972: Šankars "Ielu krusts" (Liesma).
1977: Jons Čobanu "Tilti" (Liesma).
1978: Cžan Tjaņ-i "Vēstules no garu valstības" (Liesma).
1981: Ivans Cankars "Martins Kačurs" (Liesma).
1981: Konstantīns Paustovskis "Stīga" (Zvaigzne), tulkojums kopā ar Ernestīni Niedru.

Quotes

Par Zinu Līci kā redaktori"Zinu Līci ar pateicību var pieminēt dažādu paaudžu rakstnieki un dzejnieki, kam viņa stāvējusi kūmās pirmajai grāmatai, iedrošinot ķerties pie nākamās. Viņai piemita apbrīnojamas spējas saskatīt talanta asnus pat gauži negatavā manuskriptā. Pietāte pret autora materiālu, stila un valodas izjūta, prasme saskatīt darba stiprās un vājās puses, takts, ar kādu viņa pa līdzēja novērst kļūdas, neuzspiežot savu viedokli – tāda bija redaktore Zina Līce. Īpaši nozīmīga totalitārisma ideoloģiskajā drupināšanā bija ierindas izdevniecības darbinieka spēja ikdienā ietekmēt latviešu literatūras un tās iekšējās brīvības potenciāla pienācīgu novadīšanu līdz sabiedrībai kvalitatīvās publikācijās. Laikmeta ideoloģiskajās batālijās Zinai Līcei bija nepārvērtējama progresīva loma."

Liepiņa, Dzintra. Zina Līce. Literatūra un Māksla Latvijā. 18.05.2000.

"Zina Līce prot «sapurināt» vecos, iedrošināt jaunos literātus. Viņas zīmulis reizēm kā ķirurga skalpelis ir nežēlīgs, bet svētīgs."
Rūja, Valdis. Sudrabābele. Karogs. 01.02.1975.

Education

–1941
Rīgas Raiņa 8. strādnieku jaunatnes vakara vidusskola
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Kopš 2019. gada skolas nosaukums "Rīgas Raiņa vidusskola".

1942–1950
Faculty of Philology and Phylosophy, UL

Working place

1952–1982
Izdevniecība "Liesma"
Vecākā redaktore.

Buried

05.2000
Rīgas Otrie Meža kapi