Zigfrīds Strauts

Roles: author, poet

09.05.1929 – 31.10.1988

Zigfrīds Strauts (īstajā vārdā Zigfrīds Pauls Zostiņš, 1929–1988) – dzejnieks, rakstījis latviešu literārajā valodā un tāmnieku dialektā, kurā sacerēti galvenokārt humoristiskā dzeja, kas publicēta laikrakstā “Brīvā Venta”, "Padomju Venta" un žurnālā “Dadzis”. Pēc nāves izdoti dzejoļu krājumi “Skarbais krasts” (2006) un “A jokem nov jok!” (2008).

Birth time/place

09.05.1929
Ventspils

Place/time of death

31.10.1988
Ventspils

Personal information

1929: dzimis Jēkaba Zostiņa (1885–1979) un viņa sievas Emīlijas Zelmas (dzimusi Kolibers, 1908–1989) ģimenē. Tēva dzimtā puse ir Madonas apriņķa Kraukļu pagasts, māte – ventspilniece. Tēvs strādājis uz dzelzceļa.
Pēc Otrā pasaules kara strādājis dažādus darbus, bijis ielu betonētājs, milicis, ugunsdzēsējs, zvejnieks.

Professional activity

1947: pirmā publikācija – dzejolis "Sēju graudus" laikrakstā "Padomju Jaunatne" 17. maijā.
1950: sācis kārtot dzejoļu krājumu "Skarbais krasts", grāmata ar tādu nosaukumu tika izdota pēc autora nāves 2006. gadā.
Dzejoļi, feļetoni, apcerējumi par jaunākajām grāmatām publicēti Ventspils rajona avīzē un citos periodiskajos izdevumos, arī žurnālā "Dadzis".
1987: žurnāla "Dadzis" konkursā ieguvis 1. un 3. vietu.
Bijis Ventspils literārās apvienības vadītājs.

Quotes

"Par pirmo [Zigfrīda Strauta] izdevniecībai iesniegto manuskriptu – liekas, tas bija tik sen – labus vārdus pateica Ojārs Vācietis, uz Ventspili ciemos atbraucis. Vajadzēja nedaudz vēl pastrādāt. Bet viņš bija vēl nesavāktāks, nesteidzīgāks par Rūdolfu Liedagu. Atmeta nopietnai dzejai ar roku, sāka fabulot, pēc tam ar visu sirdi atdevās ventiņu izloksnēm. Viņš sāka laist uz visām pusēm košas humora rīmes. Kā krāsainas rudens lapas. Pasmiedamies par dzīves negācijām, cilvēku garīgajām kaitēm, Zigfrīds Strauts bija vairāk labsirdīgs nekā piekasīgs. Viņa humoristiskos dzejoļus klausījās, tie bija visur gaidīti."

Kalndruva, Mārtiņš. No Zigfrīda Strauta (Zostiņa) atvadoties. Literatūra un Māksla, 1988, 11. novembrī.

Occupations

Name at birth

Zigfrīds Pauls Zostiņš

Education

Working place

Laikraksts "Brīvā Venta"
Ventspils
Žurnālists

Buried

Ventspils
Priežgalu kapi