Zeltmatis

5 pictures

01.12.1868 – 01.03.1961

Zeltmatis (1868–1961) – skatuves mākslas pedagogs un rakstnieks. 19. gadsimtabeigās literatūrā debitējis kā prozaiķis. Viņa nozīmīgākais devums ir teātra pedagoģijā. Pēc mācībām Berlīnē Zeltmatis kopā ar Jēkabu Duburu 1909. gadā nodibinājis Latvju dramatiskos kursus, kas ir pirmie profesionālie latviešu aktieru kursi, bijis to pedagogs un no 1916. gada līdz 1938. gadam arī vadītājs. Sarakstījis rokasgrāmatas aktieriem. Vairākas Zeltmata lugas izrādītas Latvijas profesionālajos, kā arī amatieru teātros. Sieviešu un vīriešu attiecību tiesiskie, morālie un psiholoģiskie aspekti ir Zeltmata daiļrades pamattēma.

Birth time/place

01.12.1868
Kabiles pagasts

Place/time of death

01.03.1961
Rīga

Personal information

Dzimis saimnieka ģimenē.

1890: pārcēlās uz dzīvi Rīgā; strādāja par modeļu zīmētāju Baltijas vagonu fabrikā, dziedāja Rīgas Latviešu biedrības korī un pamazām radās interese par skatuves mākslu.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmais oriģināldarbs stāsts "Vijolītes" laikraksta "Mājas Viesis" pielikumā 1894. gadā no 6. jūlija līdz 27. augustam.

Sarakstījis vairākas rokasgrāmatas aktieriem: "Skatuves māksla" (1923, kopā ar Teodoru Lejas-Krūmiņu), "Daiļrunas pamatmācība" (1924) un sastādījis antoloģiju "Deklamators" (1–3, 1928–1938).

Dzīvodams Vārmē un Rendā, vāca latviešu tautasdziesmas un sūtīja Fricim Brīvzemniekam, rakstīja dzejoļus, no vācu valodas pārtulkoja stāstu par hercogu Jēkabu. Tulkojumu ar nosaukumu "Vecmuižas muižkungs" 1888. gadā publicēja laikrakstā "Balss". 

LITERĀRIE DARBI

Proza

1904: īsprozas krājums "Sarkanās lilijas"

1911–1912: īsprozas krājums 3 sējumos "Ilgu lilijas" (Cēsis: O. Jēpe).

1910: īsprozas krājums "Lauztās lilijas"

1925: īsprozas krājums "Ilgu lilijas"

1925: īsprozas krājums "Šķēpu lilijas"

1938: stāstu un tēlojumu krājums "Bagātas dienas" (Rīga: Valters un Rapa)

Romāni

1928: "Grēka izpirkums" (2 daļās)

1934: "Mīlestības agonija"

1943: "Sāpju valsis" (veltīts komponista E. Dārziņa dzīvei)

Lugas

1907: "Smags gaiss" (teātrī 1909)

1912: "Sagaidīts" (teātrī 1911)

1923: "Arājdēls" (teātrī 1924; Rīga: A. Gulbis)

1924: vēsturisku teiku drāma 5 cēlienos "Indulis" (teātrī 1924; Rīga, Cēsis: O. Jēpe)

1935: "Antiņa galms" (teātrī 1931) un citas.

Sastādījis literāros kalendārus "Rakstniecības almanahs" (1908–1909). 

Divreiz dramatizējis brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laikus" – "Mērnieku laiki Slātavā" (teātrī 1922, grāmatā 1926) un "Viltus mērnieki Slātavā" (1927). 

Periodikā publicējis apceres par Pāvilu Rozīti, Augustu Deglavu un citiem. Ilgus gadus bijis saistīts ar vairākiem teātriem, tostarp "Ausekļa" Tautas nama teātri, Drāma teātri, Dailes teātri un citiem teātriem kā dramaturgs, režisors vai kā skatuves runas konsultants. 

Quotes

PAR ZELTMATA DARBĪBU LATVJU DRAMATISKAJOS KURSOS
"Zeltmatis pasniedza izrunas tehniku, praktisko deklamāciju, iestudēja skatus un lugas. Viņš mācīja ne tikai Berlīnē apgūto, bet arī pats sacerēja vingrinājumus, patskaņu un līdzskaņu skaidrizrunas un skanīguma izkopšanai."
Akurātere, Līvija. Aktiermāksla latviešu teātrī. Rīga: Zinātne, 1983. 93. lpp.

PAR ZELTMATA PEDAGOĢISKAJĀM PUBLIKĀCIJĀM
"Savus teorētisko un praktiskos atzinumus Zeltmatis sakopoja 1923. gadā iznākušajā grāmatā "Skatuves māksla", adresēdams to galvenokārt tiem interesentiem par teātra mākslu, kam nebija iespējams pašiem kursus apmeklēt."
Akurātere, Līvija. Aktiermāksla latviešu teātrī. Rīga: Zinātne, 1983. 95. lpp.

Name at birth

Ernests Kārkliņš

Pseudonym

Vecbuku Ernests, Taškentietis

Education

Kabiles pagastskola
mācījies Kabiles pagastskolā

–1909
Berlīne
Beidzis E. Reihera dramatisko augstskolu.

1885
Renda
Sāka mācīties par brūveri Lielrendas alusdarītavā.

1886
Kuldīgas apriņķa skola
Kuldīga
mācījies, beidzis Kuldīgas apriņķa skolu

Working place

Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga
Runas pedagogs Vēstures un filoloģijas fakultātē.

Latvijas Valsts konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Runas pedagogs.

Latvijas PSR Valsts teātra institūts
Rīga
Runas pedagogs.

1887–1890
Krievu-Baltijas vagonu rūpnīca
Valmieras iela 2, Rīga
Strādājis par zīmētāja palīgu

1887–1890
Rīgas Latviešu teātris
Merķeļa iela 13, Rīga
Bijis teātra korists

1890–1900
Kuldīga
Strādājis kā grāmatvedis

1890
Krievu-Baltijas vagonu rūpnīca
Rīga
Strādāja par modeļu zīmētāju.

1901–1904
Atturības biedrības "Auseklis" teātris
Rīga
Teātra vadītājs

1904–1905
Laikraksts "Dienas Lapa" (1886–1918)
Rīga
Redakcijas darbinieks, literatūras un teātra kritiķis

1909–1938
Latvju dramatiskie kursi
Rīga
Kursu dibinātājs un pedagogs, no 1916. gada līdz 1938. gadam arī vadītājs

1921
Latvijas Kultūras veicināšanas biedrība
Krišjāņa Barona iela, Rīga
Lektors; kurss: latviešu teātra vēsture.

1945
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Pedagogs

1945
Latvian Conservatoire
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Pedagogs

Travelled

1900
Āzija
Apceļojis Vidusāziju kā māsasvīra, burvju mākslinieka impresārijs

1900
Kaukāzs
Apceļojis Kaukāzu kā māsasvīra, burvju mākslinieka impresārijs

1900
Sibīrija
Apceļojis Sibīriju kā māsasvīra, burvju mākslinieka impresārijs

Buried

1961
Rīgas Pirmie Meža kapi

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1935. gada 19. marta lēmumu.
IV šķira
1935

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1958