Voldemārs Ziemelis

2 pictures

26.04.1902 – 16.10.1981

Voldemārs Ziemelis (1902–1981) – dzejnieks, pedagogs un novadpētnieks. Vēsturnieka Sigurda Ziemeļa tēvs. Beidzis Jelgavas ģimnāziju, Izglītības ministrijas Skolotāju sagatavošanas kursus. Studējis LU Inženierzinātņu fakultātē. Dzīvojis arī Panevēžā un dažādās vietās Krievijā, piedalījies Latvijas Brīvības cīņās. Bijis skolotājs Sesavas un Dobeles pamatskolā, no 1954. gada – Dobeles vakara vidusskolas direktors. Izdevis dzejoļu krājumus "Dzīves gūstā" (1927) un "Maldugunis" (1935); 20. gs. 20. gadu beigās un 30. gadu sākumā daudz dzejoļu publikāciju galvenokārt Zemgales novada periodikā (laikraksts "Jaunais Zemgalietis" u.c.). Aktīvs novadpētnieks un sabiedriskais darbinieks. Sastādījis ceļvedi "Dobeles novads no tūrisma viedokļa" (1939, pārstrādāts tas vairākkārt izdots arī pēc 2. pasaules kara) un "Jelgava" (1965).

Birth time/place

26.04.1902
Auru pagasts
"Lāčos"

Place/time of death

16.10.1981
Dobele

Affinities

Education

Rīga
Mācījies Izglītības ministrijas Skolotāju sagatavošanas kursos.

Dobele 6-year Primary School
Dobele

Auri Primary School
Auri

Jelgavas reālskola
Lielā iela, Jelgava

Paņeveža
mācījies Paņevežas reālskolā

1920–1921
Akadēmijas iela 10, Jelgava
Beidzis Jelgavas Valsts reālģimnāzijas klasi.

1921–1922
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Inženierzinātņu fakultātē.

Buried

Dobeles pilsētas kapi