Voldemārs Dulmanis

4 pictures

14.05.1908 – 04.06.1989

Voldemārs Dulmanis (1908–1989) – žurnālists, sabiedriskais darbinieks. Līdz Latvijas okupācijai bijis ziņu redaktors un aktuālo raidījumu daļas vadītājs Latvijas radiofonā, publicējies tādos laikrakstos kā "Brīvā Zeme", "Rīts", "Tēvijas Sargs". Vācijas trimdas posmā bijis laikraksta "Nedēļas Apskats" atbildīgais redaktors, pēcāk emigrējis uz Austrāliju, kur strādājis Dienvidaustrālijas pavalsts ūdens sagādes departamentā un aktīvi iesaistījies latviešu sabiedriskajā darbā. Darbojies vairākās evaņģēliski luteriskās baznīcas organizācijās, bijis Austrālijas latviešu 3. kultūras dienu rīcības komitejas priekšsēdētājs, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēdētājs, Pasaules Brīvo latviešu apvienības vicepriekšsēdētājs un Kultūras fonda valdes loceklis. Austrālijā darbojies arī latviešu laikrakstos, žurnālos, bijis rakstu krājuma "Arhīvs" un raidstacijas "Amerikas Balss" līdzstrādnieks, grāmatas "Latviešu kultūras dienas Austrālijā 1951–1970" un vairāku citu publikāciju autors un redaktors, kā arī "Latvju enciklopēdijas" redakcijas loceklis.

Birth time/place

14.05.1908
Emburga

Place/time of death

04.06.1989
Melburna

Personal information

Tēvs – kuģa kapteinis Jēkabs Dulmanis, māte – Rīgas Valsts tehnikuma mehānikas kursa absolvente Līze Emīlija.Dzīvesbiedre – vairākkārtēja Latvijas rekordiste un meistare skriešanā Emīlija Krūmiņa-Dulmane. Ģimenē dzimuši divi bērni – meita Ausma un dēls Pēteris.

Professional activity

PIRMĀS PUBLIKĀCIJAS1928: raksti par sportu laikrakstā "Brīvā Zeme".20. gadsimta 30. gados publicējies arī tādos laikrakstos kā "Rīts", "Tēvijas Sargs", "Daugavas Vanagi" u. c.REDAKTORS
1971: "Latviešu kultūras dienas Austrālijā 1951–1970".
1951–1980: "Latvju enciklopēdijas" redakcijas loceklis.

Quotes

PAR VOLDEMĀRU DULMANI"Voldemārs Dulmanis piederēja to ļaužu kategorijai, kuras mums sāk pietrūkt visvairāk: izaudzis un spēka gadus pasācis neatkarīgajā Latvija, viņš bija bezkompromisa nacionālists, kas savu patriotismu prata iedvest arī  citiem profesionāla žurnālista pieejā un apdarē. Latvijas brīvības ideja un ticība tās uzvarai kā zelta pavediens vijas cauri visam Voldemāra Dulmaņa mūžam."E. D. Zaudējums presei un sabiedrībai. Austrālijas Latvietis, Nr. 1983, 23.06.1989.
PAR VOLDEMĀRA DULMAŅA REDIĢĒTO GRĀMATU "LATVIEŠU KULTŪRAS DIENAS AUSTRĀLIJĀ 1951–1970""Grāmatā sniegta informācija par divdesmit kultūras dienu tapšanu un norisi, un tādā veidā radīts dokumentu krājums, kuŗa vērtību pilnīgāk aptvert spēs tikai tie tagad nezināmie latviešu emigrācijas vēstures pētītāji, kam būs radusies doma vienā kapitāldarbā apkopot un uzskicēt Otrā pasaules kaŗa beigās Rietumos palikušo latviešu bēgļu likteņgaitas."G. I. Dažos vārdos. Jaunā Gaita, Nr. 98, 1974.

Education

–1927
Rīgas Valsts tehnikums
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga

1942–1943
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: ekonomika.

Emigrated

–1949
Vācija

1949
Austrālija

Participation in organisations

Adelaida
Adelaidas evaņģēliski luteriskās baznīcas priekšnieks.

Austrālija
Latviešu draudžu apvienības valdes loceklis.

Pasaules Brīvo latviešu apvienība
Austrālija
Vicepriekšsēdētājs.

1955–1956
Latvijas Kultūras fonds
Austrālija
Valdes loceklis.

1961–1962
Latvijas Kultūras fonds
Austrālija
Valdes loceklis.

1967–1972
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē
Austrālija
Priekšsēdētājs.

1973–1976
Latvijas Evanģēliski luteriskā baznīca
Austrālija
Virsvaldes loceklis.

Working place

1927–1934
Valsts elektrotehniskā fabrika
Brīvības gatve 214, Rīga

1934–1944
Latvijas Radiofons
Doma laukums 8, Rīga
Reportieris un redaktors.

1946–1949
Laikraksts "Nedēļas Apskats"
Detmolda
Atbildīgais redaktors.

1950–1969
Austrālija
Strādājis Dienvidaustrālijas štata ūdens sagādes departamentā, pēc tam pensionējies un pārcēlies uz Melburnu.