Vladislavs Kaupužs

3 pictures

27.01.1918 – 03.03.1959

Birth time/place

27.01.1918

Place/time of death

03.03.1959
Rīga

Personal information

Dzimis zemnieka ģimenē.

Professional activity

Pirmās publikācijas laikrakstos "Taisneiba" un "Sauleite" 1939. gadā.

Pseudonym

Valerijs Vasars

Detention

1937
Par revolucionāro darbību uz dažiem mēnešiem apcietināts.

Working place

1939
Laikraksts "Taisneiba"
Bijis nelegālās avīzes izdevējs.

1944–1946
Latvijas Ļeņina Komunistiskās jaunatnes savienības Centrālā Komiteja

1946–1949
Literature and Art
Vada "Literatūras un Mākslas" literāro nodaļu.

1949–1958
Žurnāls "Bērnība"

1958–1959
Magazine "Flame"

Emigrated

1940
Evakuējies uz Krieviju 2. pasaules kara laikā.

Buried

Raiņa kapi