Vitauts Kalve

3 pictures

02.05.1913 – 15.04.1989

Vitauts Kalve (1913–1989) – literatūrkritiķis, dzejnieks.  Beidzis LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļu (1939), studējis arī filoloģiju, trimdā studējis Tībingenes Universitātē. Līdz 1944. gadam strādājis arhīvu nozarē, bijis apriņķa arhīvu inspektors, kā arī Pieminekļu valdes inspektors, pārbaudījis un aprakstījis senvietas, pilskalnus, apbedījumu vietas. Piedalījies Amerikas latviešu humanitāro zinātņu asociācijas darbā. Literatūrkritisku rakstu un recenziju autors, pētījis rakstnieku poētiskās pasaules īpatnības, modernās dzejas metaforiku. Kopā ar Jāni Andrupu sarakstījis literāru portretu un eseju krājumu ar faktoloģiski plašu informāciju "Latvian literature" ("Latviešu literatūra", 1954). Bijis viens no trimdas dzejas antoloģijas "Dzejas un sejas" (1962) sastādītājiem, mēnešraksta "Vārti" galvenais redaktors (1952–1953). Vitauta Kalves dzejoļi, galvenokārt ar Videvuda Kļavas, Viļa Krausa pseidonīmu publicēti trimdas periodikā un antoloģijā "Dzejas un sejas". Savus kritiķa principus Vitauts Kalve izteicis brošūrā "Mākslas vērtēšana un apcerēšana" (1964). Veidojis māksliniecisko apdari Jāņa Sarmas stāstam "Tāda ir dzīve" (1962) un Ilzes Šķipsnas romānam "Aiz septītā tilta" (1965).

Birth time/place

02.05.1913
Lielvārde

Place/time of death

15.04.1989
Durbe

Personal information

Īstajā vārdā Vitolds Ēriks Kalniņš.
Tēvs – rakstnieks un gleznotājs Jānis Sarma. Brālis – Sigurds Kalniņš, grafiķis.
Dzīves vietas un skolas mainījis atkarībā no tā, kur attiecīgajā laikā par skolotāju strādā tēvs.

1939: laulības ar Annu Skrindu, kuru 1941. gadā kopā ar viņu dēlu Vitoldu izsūta uz Tomskas apgabalu.
1944: emigrē uz Vāciju.
1950: pārceļas uz ASV, apmetas Ņujorkā. ASV strādājis galvenokārt gadījuma darbus.
Kopš 1976. gada vairākkārt apmeklējis Latviju.
1984. gada maijā atgriezies Latvijā.

Professional activity

1938: pirmā publikācija – recenzija par Franča Kempa grāmatu "Latgales likteņi" (Tēvijas Sargs, 13.05.1938.).

DARBĪBA LITERATŪRKRITIKĀ UN PĒTNIECĪBĀ

1954: literāru portretu un eseju krājums "Latvian literature"  (Zelta ābele). Kopautorībā ar Jāni Andrupu.
1962: humoristisks dzejojums "Nesaīsināts ļoti garš priekšlasījums par Andreja Pablo Mierkalna dzīvi un darbiem.." (Roberta Jaskovska Upeskalna apgādā).
1964: brošūra "Mākslas vērtēšana un apcerēšana" (Venta). 

SASTĀDĪTIE UN KOMENTĒTIE DARBI

1949: apcere un sakārtojums dzejas krājumam "Andrejs Eglītis" (Kadilis).
1962: trimdas dzejas antoloģija "Dzejas un sejas" (Grāmatu Draugs). Viens no sastādītājiem.
1965–1968: rediģējis un komentējis Jāņa Sarmas Rakstus (2-5).
1966: komentējis un veicis Edvarta Virzas romāna "Straumēni" tekstoloģisko salīdzināšanu Rakstu 4. sējumā.

Recenzijas un apceres laikrakstā "Latvija" par Aleksandra Čaka, Alfreda Dziļuma, Aleksandra Grīna, Pāvila Klāna, Zentas Mauriņas, Bruno Saulīša, Velta Tomas, Ingrīdas Vīksnas, Teodora Zeltiņa u.c. autoru darbiem; trimdā galvenokārt izdevumos "Tilts", "Ceļa Zīmes", "Laiks", "Latvju Žurnāls" publicēti raksti, recenzijas un apceres par Aleksandra Čaka, Andreja Eglīša, Jāņa Klīdzēja, Knuta Lesiņa, Jāņa Sarmas, Veronikas Strēlertes, Jāņa Širmaņa, Linarda Tauna, Jāņa Veseļa, Gunta Zariņa u.c. autoru darbiem. 20. gadsimta 70. un 80. gados pētījis latviešu folkloru un mitoloģiju.

Quotes

PAR VITAUTU KALVI

"[..] viens no vistalantīgākajiem savas paaudzes literatūras teorētiķiem ar neizsīkstošu ideju krājumu un lielām darba spējām. [..] Daiļliteratūrā viņš neatzina aistētizēšanu un psīcholoģiskas analīzes un uzsvēra, ka cilvēki daiļdarbos jātēlo kā viengabalainas personas, nevis kā psīcholoģisku sīkdaļu krustvārdu mīklas."

Andrups, Jānis. Talantīga pētnieka aiziešana. Brīvā Latvija, Nr. 20 (129), 1989., 2. lpp.

PAR DZEJOJUMU "NESAĪSINĀTS ĻOTI GARŠ PRIEKŠLASĪJUMS PAR ANDREJA PABLO MIERKALNA DZĪVI UN DARBIEM..." (ROBERTA JASKOVSKA UPESKALNA APGĀDS, 1962)

"Autors Vitauts Kalve šeit loti asprātīgā veidā, atdarinot Andreja Pablo Mierkalna deviprinžus un nobeidzot gandrīz ik vienu ar ļoti piemērotu tautas dziesmas noslēgumu, radījis kaut ko pilnīgi vienreizīgu latviešu literatūrā. Grāmatiņā daudz humora un asprātĪbas un iepriecina īpatnējas dzejas rindas , kā piem.: 
..Dievam zagti, spīdēja naktī
pasaules trūdos
zvaigžņu prauli."

Dāle, Karola. Īpats izdevums. Laiks, 16.01.1963.

Affinities

Name at birth

Vitolds Ēriks Kalniņš

Pseudonym

Vilis Kauss, Videvuds Kļava

Additional names

Vitolds Ēriks Kalniņš

Residence

Jāņa sēta, Rīga
Rīgā neatkarības gados Vitauts Kalve dzīvoja senlaicīga dzīvoklī Jāņa sētā kopā ar savu brāli Sigurdu Kalniņu.

1950
Ņujorka
No 1950. gada dzīvojis Ņujorkā.

05.1984
Durbe
1984. gadā atgriezies Latvijā, dzīvo Durbē.

Education

Bauska
Mācījies skolā Bauskā.

–1931
Daugavpils 1. ģimnāzija
Daugavpils

–1939
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļa. Studējis arī filoloģiju.

1945
Tībingenes Universitāte
Vācija
Trimdas laikā papildinājies Tībingenes Universitātē.

Working place

Rīgas pilsētas arhīvs
Rīga
Arhivārs, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks

Ebenveileras Latviešu ģimnāzija
Ebenveilera
Vēstures skolotājs.

1952–1953
Mēnešraksts "Vārti"
Ņujorka
Galvenais redaktors

Participation in organisations

Amerikas latviešu humanitāro zinātņu apvienība
Amerikas Savienotās Valstis
Piedalījies apvienības darbā.

Emigrated

1944
Vācija
1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

1950
Amerikas Savienotās Valstis
1950. gadā izceļoja uz ASV.

Buried

04.1989
Priediena kapi
1994. gadā pārapbedīts Lielvārdes luterāņu kapos.