Vilis Zemgars

2 pictures
Roles: author, doctor

11.04.1899 – 02.08.1988

Vilis Zemgars (īstajā vārdā Vilis Derums; 1899–1988) – paleopatologs un rakstnieks, medicīnas zinātņu doktors (1967). Publicējis ap 160 zinātnisku rakstu un grāmatu par pirmatnējās kopienas un feodālisma laika medicīnas jautājumiem. Dzejoļus publicējis periodikā un kopkrājumā "Pieci" (1926). Padomju laikā pievērsies prozai. Garajā stāstā "Skarbajās sendienās" (1972) un romānā "Kad mostas bronza" (1984) stāstīts par baltu un slāvu cilšu dzīvi akmens un bronzas laikmetā.

Birth time/place

11.04.1899
Ķieģeļu pagasts
Dzimis Valmieras apriņķa Ķieģeļu pagasta Šustēs. Mūsdienās – Ķieģeļmuiža Kocēnu pagastā.

Place/time of death

02.08.1988
Rīga

Personal information

Dzimis rentnieku ģimenē. 

1926: beidzis LU Medicīnas fakultāti. Strādājis par ārstu. 
1941: represēts, izsūtīts uz Krasnojarskas apgabalu. 
1956: reabilitēts. 
20. gadsimta 50. gados bijis populārs ārsts Valmieras rajonā, vēlāk – "senču kaulu pētnieks Zvejnieku kapulaukā". 
1967–1988: strādājis Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā. 

Professional activity

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

Publicējis ap 160 zinātnisku rakstu un grāmatu par pirmatnējās kopienas un feodālisma laika medicīnas jautājumiem. 

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1924:
 dzejolis "Uz Esplanādes" laikrakstā "Jaunatnes Dzīve" (30.III). 

Citas publikācijas
1926:
dzejoļi kopkrājumā "Pieci" (apgāds "Bohēma").

Dzejoļus publicējis arī periodikā.

Proza
1972: "Skarbajās sendienās" (garstāsts) (Liesma)
1984: "Kad mostas bronza" (romāns) (Liesma)

Quotes

PAR VILI DERUMU UN VILI ZEMGARU

"Kas vieno un kas šķir zinātnieku Derumu un rakstnieku Zemgaru?
Zinātnieks Derums balstās uz stingru faktu materiālu. Viņam neprecizitātes nav piedodamas. Tāpēc arī radās literāts Vilis Zemgars, kuram šai ziņā brīvākas rokas. Viņa daiļrade nav iedomājama bez fantāzijas devas. Tai pašā laikā jāatzīst, ka, rakstot vēsturiskos stāstus, V. Derums tomēr balstās uz arheoloģisko un paleopatalogisko faktu materiālu. Te palīdz arī zinātnieka domāšana un spēja iedziļināties. Savukārt zinātniekam Vilim Derumam iztēli rosina rakstnieks Vilis Zemgars."

Čapiņš, Jurejs. Vēsture, medicīna, Tērvete. Komunārs, nr. 79, 05.07.1984.

PAR VIĻA ZEMGARA LITERĀRO DARBĪBU

"levērības cienīgs ir arī Viļa Deruma (literārais pseidonīms Vilis Zemgars) devums rakstniecībā. Viņa jaunības izjūtas izteiktas dzejoļos, kas publicēti 1923.–1927. gada preses izdevumos un dzejoļu krājumā "Pieci". Nozīmīgākie stāsti un romāni radušies pēdējos 20 gados. Te vispirms jāmin stāsti jaunatnei grāmatās "Skarbajās sendienās" un "Kad mostas bronza", arī stāsts "Lāsumainais vilks", kas publicēts žurnālā "Draugs" turpinājumos. Literārajā mantojumā paliek arī daudzi nepublicēti darbi stāsts par bronzas laikmetu Latvijā "Pa šķēpiem cirsto ceļu", romāni "Dzīvības sargos", "Blāzma virs ūdens" un citi."

Buiķis, Indulis. Paleopatologs Vilis Derums. Veselība, nr. 11, 01.11.1988.

Occupations

Name at birth

Vilis Derums

Deported

1941–1956
Krasnojarska

Working place

1956
Valmiera
Ārsts.

1967–1988
Rīga
Zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā.

Buried

Rīgas Pirmie Meža kapi