Vilis Štāls

Roles: publisher

02.12.1908 – 18.01.1985

Vilis Štāls (1908–1985) – grāmatizdevējs. 1944. gadā devies bēgļu gaitās uz Vāciju, latviešu bēgļu nometnē Kemptenē izveidojis grāmatu apgādu, izdevis Ernesta Aistara, Pāvila Klāna, Knuta Lesiņa, Artura Kaugara, Jonāsa Miesnieka, Jāņa Širmaņa darbus. Īpaši atzīmējams autobiogrāfiju krājums 3 sējumos "Trimdas rakstnieki" (1947) Pētera Ērmaņa redakcijā un literārais žurnāls "Sauksme". Izdevējdarbību līdz pat 20. gs. 70. gadu sākumam turpināja Ņujorkā, izdodams latviešu žurnālu "Latvju Žurnāls" un virkni jaunāko literāro darbu, tostarp Ernesta Aistara, Nikolaja Kalniņa, Valdemāra Krodera, Zentas Liepas, Irmas Liepsalas, Edvīna Medņa, Jonāsa Miesnieka, Jāņa Sarmas, Teodora Zeltiņa darbus.

Birth time/place

02.12.1908
Vērgale

Place/time of death

18.01.1985
Ņujorka

Personal information

Dzimis rokpeļņa ģimenē.

Professional activity

Grāmatizdevēja darbību sāka bēgļu gados Vācija, Kemptenē un turpināja ASV, Ņujorkā.
1945
: pirmais jaunizveidotā apgāda izdevums antoloģija "Dzimtenei": dzejas un sejas.

1947: Kemptenē (Vācija) uzsāka izdevējdarbību, izdodot autobiogrāfisku krājumu trīs sējumos "Trimdas rakstnieku autobiogrāfijas".

1951-1956: žurnāla "Latvju Žurnāls" izdevējs.

1958: rudeni pārņēma veclatvieša J. Lenova spiestuvi, iegādājās jaunas mašīnas ar latviešu rakstu zīmēm un sludināja, ka iespiež "no vizītkartes līdz grāmatai". Viņa apgādā vai tikai spiestuvē klajā laisti virkne literāru darbu, skolu mācību grāmatas, rakstu krājumi, jubileju izdevumi, izstāžu katalogi ar ilustrācijām, konferenču un lielāku sarīkojumu programmas, ielūgumi, dievkalpojumu lapiņas u. tml.


VIĻA ŠTĀLA APGĀDĀ IZDOTĀS DAIĻLITERATŪRAS GRĀMATAS (Kemptene, Ņujorka)

1945: Dzimtenei. Dzejas un ainavas. 

1946: Aistars Ernests. Vēju saucējs.

1946: Jaunsudrabiņš, Jānis. Debess un zeme. 

1946: Kaugars, Arturs. Mūžīgs ritums.

1946: Klāns, Pāvils. Salgales madona.

1946: Lesiņš, Knuts. Atstari.

1946: Širmanis, Jānis. Pīkstīte.

1949: Aistars Ernests. Sirēna.

1952: Aistars, Ernests. Plosti.

1953: Kalniņš, Nikolajs. Rotaļas negaisā.

1953: Kalniņš, Nikolajs. Anita stāsti.

1953: Zeltiņš, Teodors. Nakts uguņi.

1954: Liepsala, Irma. Sumpurņu laiks.

1954: Miesnieks, Jonāss. Mīla un naids.

1954: Sarma, Jānis. Vīru valoda.

1955: Liepsala, Irma. Sumpurņu laiks.

1956: Kroders, Voldemārs. Mēris Bombejā.

1956: Mednis, Edvīns. Daugavas stāsti.

1956: Mednis, Edvīns. Rozes lido gaisos.

1959: Liepa, Zenta. Dzintara meklētāja.

1961: Dāle, Karola. Spole akā.

Citas darbības jomas

Baleta solists un Liepājas operas un drāmas teātra direktors 20. gs. 40. gadu sākumā trīs gadu garumā.


Quotes


Occupations

Residence

Liepāja

Education

Liepāja State 1st Gymnasium
Liepāja

Mācījies baletdejošanu.

Working place

Liepāja
Ostas ierēdnis.

1941–1944
Liepājas operas un drāmas teātris
Liepāja
Direktors.

1951–1956
Latvju Žurnāls
Ņujorka
Izdevējs.

Emigrated

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

1951
Ņujorka

Buried

Katskilu brāļu kapi
Pelnu urna apbedīta Katskiļu kapos.