Vilis Augstkalns

Roles: author, pastor

17.03.1914 – 06.04.1987

Vilis Augstkalns (1914–1987) – rakstnieks un mācītājs. Beidzis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti (1937). Strādājis par ticības mācības skolotāju Ventspils ģimnāzijā, Valdemārpils draudzes mācītāju un vikārmācītāju Piltenē, Vecgulbenē un dažādās draudzēs Rīgā. Publicējis reliģiska satura rakstus laikrakstos "Svētdienas Rīts", "Baznīcas Ziņas" u. c. Publicējis brošūru "Kas ir ārmisija?" (1939). Sarakstītās grāmatas manuskripts par bīskapu Kārli Irbi sadedzis Voldemāra Dūņa izdevniecībā 1944. gada oktobrī.  Pēc II pasaules kara papildinājis un pārstrādājis Alberta Freija materiālus grāmatai "Reliģijas filozofijas un ētikas vēsture" (1974). Divās grāmatās publicēts Augstkalna apcerējums "Lūkas evaņģēlijs. Praktiskā eksegēze" (1973, 1991).

Birth time/place

17.03.1914
Mālupes pagasts
Lazdiņi

Place/time of death

06.04.1987
Rīga

Personal information

Dzimis zemnieka ģimenē. 
Ordinēts 1937. gada maijā Dundagā.

Professional activity

Publicējis reliģiska satura apcerējumus laikrakstos "Svētdienas Rīts", "Baznīcas Ziņas" un citos.
BROŠŪRA1939: "Kas ir ārmisija?".GRĀMATAS1973: "Praktikums Lūkas evaņģēlijā".
1974: "Reliģijas filozofijas un ētikas vēsture" (papildinājis un pārstrādājis Alberta Freija materiālus).
1981: "Praktiskā eksegēze par Romiešu vēstules I-VI nodaļu" (lekcijas, 1968).
1991: "Lūkas evaņģēlija praktiskā eksegēze".Sarakstītās grāmatas manuskripts par bīskapu Kārli Irbi sadedzis Voldemāra Dūņa izdevniecībā 1944. gada oktobrī.

Quotes

PAR V. AUGSTKALNA KALPOŠANU LUTERA DRAUDZĒ"Lutera draudzē tolaik [40. gadu beigas, 50. gadu sākums] kalpoja ļoti plašu interešu un kultūras cilvēks mācītājs Vilis Augstkalns. Piekrītu arhibīskapam Vanagam, kurš saka, ka baznīca tajos laikos bija vienīgā atļautā opozīcija."Burtniece, Anda. Tad sajust Dieva sargājošo roku. Diena, 03.04.1996.V. AUGSTKALNS ARHIBĪSKAPA K. GAILĪŠA ATMIŅĀS"Vili Augstkalnu atceros kā vienkāršu, godīgu cilvēku, kā lielu autoritāti starp mūsu Baznīcas tālaika teologiem."Gailītis, Kārlis. Ieguvums manā dzīvē, 1996.

Occupations

Education

Mālupe Primary School
Malienas pagasts

Alūksne Secondary School
Kanaviņu iela 14, Alūksne

1932
Rīga
Beidzis mācības Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ģimnāzijā

1932–1937
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Absolvējis Teoloģijas fakultāti ar cand. theol. grādu

1946
Rīga
Pēc Otrā pasaules kara papildinājies akadēmiskajos teoloģijas kursos un vēlāk seminārā

Working place

Piltene
Piltenes prāvesta iecirknisVikārmācītājs

1937–1938
Ventspils Valsts ģimnāzija
Ventspils
Ticības mācības skolotājs

21.01.1938–15.05.1943
Valdemārpils
Sasmakas draudzes mācītājs

1939–1940
Talsi
Talsu aizsargu pulka 6. rotaMācītājs

15.05.1943
Rīga
Rīgas pilsētas prāvesta iecirknisVikārs

1944
Parish of Jesus Church of Riga
Rīgas Jēzus baznīca
Vikārmācītājs

01.01.1944
Vecgulbene
Draudzes mācītājs

1945–1985
Rīga
Lutera draudzeVikārmācītājs

Service

Buried

14.04.1987
Ziepniekkalna kapi