Viktors Līvzemnieks

1 picture

02.03.1936 – 28.03.2015

Viktors Līvzemnieks (1936–2015) – dzejnieks, atdzejotājs. Septiņu dzejoļu krājumu autors. Rakstījis arī prozu. Dzejā nosvērts, reizēm ironisks dzīves vērojums, sarunvalodas elementi. Tulkojis no baltkrievu, lietuviešu un ukraiņu valodas. Pētījis Andreja Upīša dzīvi, daiļradi (biogrāfisks romāns "Vērpetēm Daugava puto: Andrejs Upīts, pazītais un nepazītais (1877–1908)" (2004)). Publicējis periodikā rakstus par literatūras u. c. jautājumiem.

Birth time/place

02.03.1936
Rīga

Place/time of death

28.03.2015

Personal information

Dzimis strādnieku ģimenē.
Strādājis dažādus darbus. Bijis celtnieks, sakaru darbinieks, betonētājs, skolotājs. Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzeja bibliotēkas vadītājs un Andreja Upīša muzeja pārzinis Skrīveros.
Preses darbinieks Krāslavas rajona laikraksta "Sociālistiskais ceļš" redakcijā, laikraksta "Literatūra un Māksla" līdzstrādnieks.

Professional activity

1951, 20. dec.: pirmais publicētais dzejolis "Čakli mācībās" laikrakstā "Pionieris".
Dzejoļu krājumi1965: "Cilvēks, kuru gaida".
1967: "Cel savu pilsētu".
1976: "Ne tikai es viens".
1982: "Aiz dangām dārzs".
1986: "Doma par pastāvēšanu".
1997: "Tāds laiks. Dažādgadu iedvesmas" (pirmskolas vecuma bērniem).
1997: "Skaļā diena" (pirmskolas vecuma bērniem).

Proza1969: stāstu krājums "Cilvēki vien esam".
2004: biogrāfisks romāns "Vērpetēm Daugava puto: Andrejs Upīts, pazītais un nepazītais (1877–1908)".
2005: biogrāfiskas atceres "Ceļagājumi: Dzīves redzējumi par laikabiedriem censoņiem".

Sastādītājs1969: Pēteris Veinis izlase "Dzensiksnas skrien" (kopā ar Kārli Preisu, arī priekšvārda autors).
Cittautu dzejnieku darbu atdzejojumiNo baltkrievu valodas
1967: Rigors Baraduļins izlase "Siena laiks" (arī sastādītājs).
1992: Maksims Bahdanovičs "Jau roka rudzupuķi auž..." (bilingvāls krājums, sastādītājs kopā ar Rigoru Baraduļinu, atdzejojis kopā ar Andri Vējānu).

No lietuviešu valodas
1973: Janina Degutīte "Krāsainas dziesmiņas".

No ukraiņu valodas
1968: Ivans Dračs "Ar tevi uz Tu" (astādītāja Vizma Belševica; atdzejotāji: Vizma Belševica, Māris Čaklais, Viktors Līvzemnieks, Imants Ziedonis).

AtdzejojisTarasa Ševčenko dzeju no ukraiņu valodas (krājums "Kodžaps", ).

Pseudonym

Viktors Līvzemnieks

Additional names

Viktors Liuzenieks

Education

Rīga
Mācījies Rīgas 24. tautskolā

Vacumi
Mācījies Abrenes apriņķa Vecumu četrgadīgajā pamatskolā

–1951
Mežvidu septiņgadīgā skola
Mežvidi
Beidzis Balvu rajona Mežvidu septiņgadīgo skolu

1955
Jelgava Pedagogic School
Jelgava
Beidzis Jelgavas pedagoģisko skolu

1955–1959
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Studējis Vēstures un filoloģijas fakultātē Latviešu valodas un literatūras nodaļā

1961–1967
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Neklātienē studējis Vēstures un filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļā

Working place

1960–1961
Krāslava
Preses darbinieks Krāslavas rajona laikraksta "Sociālistiskais ceļš" redakcijā

1962–1965
Andrejs Upīts Memorial House in Skrīveri
Daugavas iela 58, Skrīveri
Muzeja pārzinis Skrīveros

1962–1965
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 2, Rīga
Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzeja bibliotēkas vadītājs

1967–1968
Literature and Art
Rīga
Laikraksta "Literatūra un Māksla" līdzstrādnieks.

Participation in organisations

1965–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990–2015
Latvian Writers’ Union
Lāčplēša iela 48/50 – 12
Biedrs