Viktors Andrejevs

2 pictures

05.11.1927 – 03.04.1986

Viktors Andrejevs (1927–1986) – Latvijas krievu dzejnieks, rakstnieks un atdzejotājs. Rakstījis dzeju un prozu. Atdzejojis Imanta Auziņa, Imanta Ziedoņa, Ojāra Vācieša, Erika Ādamsona, Aleksandra Čaka, Vitauta Ļūdēna u. c. latviešu autoru dzeju. Tulkojis Artura Lielā, Imanta Ziedoņa, Marģera Zariņa prozu.

Birth time/place

05.11.1927
Rīga

Place/time of death

03.04.1986
Rīga

Professional activity

Romāni1975: Свобода уходит последней ("Brīvība aiziet pēdējā"; kopā ar Lidiju Ždanovu).
1980: То, ушедшее лето ("Tajā vasarā").

Dzeja
1980: Часы для вечности.
1987: Под светлым небом на темной земле (dzejoļu un lugu krājums).

Apraksti1966: Мы идем по Каргополью ("Mēs ejam pa Kargopoli"; kopā ar Lidiju Ždanovu).

Atdzejojumi krievu valodā1967: Imants Auziņš. Синие своды ("Zilie griesti"; kopā ar Lidiju Ždanovu).
1968: Arvīds Skalbe Дни ("Dienas").
1969: Eriks Ādamsons. Серебро в огне ("Sudrabs ugunī", kopā ar Lidiju Ždanovu).
1970: Imants Auziņš. Путь к дому ("Ceļš uz mājām"; kopā ar Lidiju Ždanovu).
1970: Vitauts Ļūdēns. Хвост павлина, хвост лисицы ("Pāva aste, lapsas aste"; kopā ar Lidiju Ždanovu).
1973: Imants Auziņš. Десятая мелодия ("Desmitā melodija"; kopā ar Lidiju Ždanovu).
1973: Vitauts Ļūdēns. Пылающий луг ("Liesmojošā pļava"; kopā ar Lidiju Ždanovu).
1976: Eriks Ādamsons. Солнечные часы ("Saules pulkstenis",; kopā ar Lidiju Ždanovu).
1978: Ziedonis Purvs В дружбе с музыкой ("Draugos ar mūziku").
1981: Aleksandrs Čaks Зеркала воображения ("Iedomu spoguļi"; kopā ar Ludmilu Azarovu, Pjotru Veginu, Vladimiru Ņevski).
1985: Ojārs Vācietis "Partijas piederība = Партийная принадлежность" (kopā ar Ludmilu Azarovu, A. Reviču).
1985: Egils Plaudis Яд сирени.

Tulkojumi krievu valodā1974: Arturs Lielais Золото инков ("Inku zelts").
1976: Imants Ziedonis Курземите ("Kurzemīte").
1987: Marģeris Zariņš Календарь капельмейстера Коциня ("Kapelmeistara Kociņa kalendārs").
1989: Imants Ziedonis Не считай шаги, путник.

Quotes

Par atdzejotāju Viktoru Andrejevu"Rīdzinieks jau paaudžu paaudzēs, vēsturnieks, pretošanās kustības dalībnieks vācu okupācijas gados, viņš brīvi orientējās abu tautu valoda un kultūrā. [..] Pavēlu viņš nonāca pie atdzejas, tulkošanas, kurai izrādījās pilnīgi sagatavots pavisam nemanot. Rīdzinieks jau paaudžu paaudzēs, vēsturnieks, pretošanās kustības dalībnieks vācu okupācijas gados, viņš brīvi orientējās abu tautu valoda un kultūrā. Varbūt vēl vēlāk viņš nonāca pie sava rakstnieka talanta pilnības apjausmas. Lai nu kā, ilgus gadus Viktors Andrejevs lielāko savas dvēseles daļu atdeva latviešu klasikai un mūsdienu dzejai. Un galvenais rezultāts bija viens: kopā ar vairākiem citiem kolēģiem viņš lika pamatus būtiski jaunam posmam latviešu dzejas starptautiskajā skanējumā. E. Adamsons, A. Čaks, J. Ziemeļnieks pie tiek nosaukt kaut tikai šos vārdus. [..] V. Andrejevs tulkojis arī grūtus, pat izcili grūtus prozas darbus; lai minam kaut tikai I. Ziedoņa "Kurzemīti", M. Zariņa "Kapelmeistara Kociņa kalendāru"."

Auziņš, Imants. Viktors Andrejevs. Literatūra un Māksla, 1987, 6. novembris.

Affinities

Name at birth

Виктор Семенович Андреев

Education

Sanktpēterburga
Sabiedrisko zinātņu pasniedzēju kursi

1946–1951
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga

Working place

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Lielā iela 2, Jelgava
PSKP vēstures pasniedzējs

SSR Museum of Revolution
Smilšu iela 20, Rīga
Nodaļas vadītājs

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija

Laikraksts "Советская молодежь"

Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga

1955–1961
Rīgas industriālais politehnikums
Rīga
Direktors

Participation in organisations

1956–1986
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs

1970–1986
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs