Vera Pančenko

2 pictures

Vera Pančenko (1934) – Latvijas krievu rakstniece un atdzejotāja. Dzimusi Čitas apgabalā, beigusi Čitas Pedagoģiskā institūta Vēstures un filoloģijas fakultāti (1956). Strādājusi par žurnālisti. Kopš 1961. gada dzīvo Latvijā. Bijusi korespondente laikrakstā “Sovetskaja molodjož”, Latvijas Padomju rakstnieku savienības literārā konsultante (1981–1989). Desmit dzejoļu krājumu autore. Veras Pančenko dzejā skan sakņu motīvs, rakstot par dzimto Sibīriju; dzejoļos arī Latvijas dabas, vēstures, folkloras motīvi. Saasināta laika izjūta, kas akcentē vērtības un rada lirisku spriedzi. Dzejai raksturīga ciklizācija, kas ļauj attīstīt un smalki izstrādāt vienu tēmu, aforistiskums.
Atdzejojusi latviešu dzejnieku Elzas Stērstes, Mirdzas Ķempes, Aleksandra Čaka, Lijas Brīdakas, Ināras, Rojas, Laimoņa Vāczemnieka un citu dzeju.

Birth time/place

06.05.1934
Bushuley, Zabaykalsky Krai, Russia

Personal information

Dzimusi 1934. gada 6. maijā Josifa un Ļubovas Pančenko ģimenē Čitas apgabala Černiševskas rajona Bušulejas stacijā.
Kopš 1961. gada februāra dzīvo Latvijā.
Meita Ļubova Ziha (Любовь Зих), māksliniece, dēls Nikolajs.

Professional activity

1945: pirmie dzejoļi uzrakstīti 11 gadu vecumā.
1958: Čitas izdevniecība laiž klajā jauno dzejnieku kopkrājumu "Первые стихи" ("Pirmie dzejoļi", kura publicēti arī četri Veras Pančenko dzejoļi "Город мой", "Родина", "Багульник", "Тишина" ("Mana pilsēta", "Dzimtene", "Vaivariņš", "Klusums"). Jaunā dzejniece ir pamanīta, un viņu aicina piedalīties literāros pasākumos.
1965: piedalās Sibīrijas un Tālo Austrumu jauno rakstnieku sanāksmē, kur saņem atzinīgus vārdus par savu dzeju. Tas ir spēcīgs psiholoģisks atbalsts, lai turpinātu rakstīt.
1967: Austrumsibīrijas izdevniecībā iznāk "Sibīrijas dzejas antoloģija" ("Антология сибирской поэзии" , kur ietverts arī viens Veras Pančenko dzejolis.
2013: Uļjakanas skolas vēstures muzejā izveidota ekspozīcija novadniecei dzejniecei Verai Pančenko. Plašāk skatīt: https://azarovskiy.livejournal.com/581109.html
Kopš 2011: piedalījusies Krievu kultūras dienās, darbojas Kultūras attīstības fondā (Фонд развития культуры).

Dzejoļu krājumi1966: Имя мое (Mans vārds)
1968: Однолюбы (Cilvēki ar vienu mīlestību; izdots Čitā)
1972: Ветка снега (Sniegots zars)
1977: Вкус познания (Izziņas garša)
1981: Мельница (Dzirnavas)
1984: Прозрачные колокола (Caurspīdīgie zvani)
2011: Из пазухи дня (No dienas azotes)
2016: Зов (Sauciens)
2017: Весло (Airis)
2020: По замыслу доветхого завета; ... истины святая злость (dzeja, atdzeja)

Atdzejojusi dzejnieku Elzas Stērstes, Mirdzas Ķempes, Aleksandra Čaka, Bruno Saulīša, Lijas Brīdakas, Ināras Rojas, Laimoņa Vāczemnieka, Jūlija Vanaga., Tālivalža Treiča dzeju, tulkojusi Pētera Pētersona dramatiskos darbus.

Quotes

Par dzejoļu krājumu "Caurspīdīgie zvani" (1984)"Garīgā radniecība ar Latvijas dzīvi daudzējādā ziņā bagātinājusi dzejnieces pieklusināto, rimto, tajā pašā laikā ar iekšēju dramatismu piesātināto liriku. [..] Nodaļā "Meklēju atslēgu zemei" iekļauti dzejoļi par Latviju, kas dzejnieci uzņēmusi kā savu meitu, kļuvusi tai par otra dzimteni. Pārdomas par latviešu zemnieces likteni izskan dzejoļos "Latgaliete", "Latvietēm piemīt daudz kas kopīgs...", latviešu tautas darbam veltīti dzejoļi "Rupjmaize", "Akmeņi, pelēkie akmeņi" un citi. Balādes "Ēdoles pils leģenda" un "Dundagas pils leģenda" veidotas pēc latviešu folkloras motīviem. Laika gaitas motīvs un pārdomas par pagātnes aizejošām vērtībām izskan dzejoļos "Nurmuižas baznīca" un "Dzirnavas"."

Semjonovs, S. "Sirds nenogurst radīt..." Jūrmala, 1984, 19. septembris. Sk. šeit

Par dzejnieci Veru Pančenko"Mirdzas Ķempes kabinetā viņa ikdienā sēž man iepretī un pieņem dzejas un prozas rakstītājus. Smalka, trausla, laipnām acīm un kuplu matu mezglu pakausī. Viņa ir loti krieviska, dzejniece Vera Pančenko, savā runas veidā, manierēs, attieksmē, un, tulkojot viņas dzejoli "Saknes", kas veltīts latviešu sievietēm, es divtik izjūtu viņas pašas saknes. Reizēm, kad vaļīgāks brīdis, labprāt ieklausos, kā Vera runā ar saviem jaunajiem autoriem (neba nu visi gados tik jauni!) un apbrīnoju, cik nek|ūdīgi viņa prot atrast pareizo toni katrai sarunai. Viņa nekad nepacel balsi, vērīgi ieklausās runātājā, pārliecinādamās, vai tas izpratis viņas sacīto. Dažreiz, kad man liekas, ka viņa pārāk daudz noņemas ar vienu vai otru rakstītāju, un es viņai to pasaku, Vera domīgi pašūpo galvu: – Nē, nē, viņš ir ļoti spējīgs, ar viņu vajag aprunāties..."

Lisovska Olga. Saglabāt saknes. Karogs, 1984, Nr. 5. Sk. šeit

Occupations

Name at birth

Вера Иосифовна Панченко

Working place

Rīgas 19. profesionāli tehniskā skola
Rīga
Estētikas pasniedzēja

Tālie Austrumi
Austrumsibīrijā strādājusi geoloģiskos un ģeofiziskos darbos

Shikotan, Kuril Islands
Strādājusi zivju (sairas) apstrādē

1951–1960
Khilok, Zabaykalsky Krai, Russia
Strādājusi rajona laikrakstā "Hilokas Strādnieks" ("Хилокский рабочий") par atbildīgo sekretāri.

1961
Laikraksts "Советская молодежь"
Rīga
Ārštata korespondente, literārā līdzstrādniece

05.1965–09.1965
Mogocha
Strādājusi geoloģiskajos un ģeofiziskajos darbos Mogočinskas rajonā Austrumsibīrijā.

1981–1989
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krievu literatūras konsultante-referente

Residence

1934–1939
Bushuley, Zabaykalsky Krai, Russia

1939–1940
Uljyakan, Zabaykalsky Krai, Russia

1940–1947
Bushuley, Zabaykalsky Krai, Russia

1947–1951
Uljyakan, Zabaykalsky Krai, Russia

02.1961
Rīga

Education

1942–1946
Uljyakan, Zabaykalsky Krai, Russia
Mācījusies pirmajās klasēs.

1947–1951
Aksenovo-Zilovskoye, Zabaykalsky Krai, Russia
Mācījusies no 5. līdz 10. klasei ieskaitot.

1951–1956
Čita
Beigusi Čitas Pedagoģiskā institūta Vēstures un filoloģijas fakultāti.

Participation in organisations

1973–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedre

Travelled

1982
Berlīne
Pēc draugu ielūguma viesojusies Berlīnē un Drēzdenē.

1982
Drēzdene
Pēc draugu ielūguma viesojusies Berlīnē un Drēzdenē.

1984
Indija
Piedalījusies PSRS Rakstnieku savienības organizētajā tūrisma braucienā uz Indiju, Malaiziju un Singapūru.

1984
Malaizija
Piedalījusies PSRS Rakstnieku savienības organizētajā tūrisma braucienā uz Indiju, Malaiziju un Singapūru.

1984
Singapūra
Piedalījusies PSRS Rakstnieku savienības organizētajā tūrisma braucienā uz Indiju, Malaiziju un Singapūru.

1989
Somija
Piedalījusies tūrisma braucienā uz Somiju, Zviedriju un Dāniju.

1989
Zviedrija
Piedalījusies tūrisma braucienā uz Somiju, Zviedriju un Dāniju.

1989
Dānija
Piedalījusies tūrisma braucienā uz Somiju, Zviedriju un Dāniju.