Valts Ernštreits

2 pictures

Dzejnieks un valodnieks Valts Ernštreits dzimis 1974. gadā Rīgā. Absolvējis Rīgas Valsts 1. ģimnāziju. Studējis Tartu Universitātē, kur 2010. gadā par darbu "Lībiešu rakstības veidošanās" ieguvis filozofijas doktora grādu. Pēc studiju beigšanas Valts Ernštreits turpinājis darboties zinātnē kā Tartu Universitātes pētnieks, padziļināti rakstot tieši par lībiešu valodas vēsturi. 2011. gadā izdots Ernštreita pētījums "Lībiešu rakstu valoda", kas 2012. gadā publicēts arī Tartu Universitātes apgādā. Sakārtojis lībiešu dzejas izlasi "Trillium" (2018, grāmata saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu 2019. gadā). Latviešu dzejā Valts Ernštreits debitējis 2004. gadā ar krājumu "Inter/rational", pēc desmit gadu pauzes iznāk jaunu dzejoļu apkopojums – "Dark Energy". Viņa poētika ir industriāla un urbāna, taču arī viegli sentimentāla. Ernštreita darbos sastopama refleksija par mūsdienu cilvēka attiecībām ar tehnoloģiju, pievēršoties tās destruktīvajam spēkam.

Birth time/place

26.05.1974
Rīga

Professional activity

Pirmā publikācija

1983: dzejoļi "Miķeļbāka" un "Osta" žurnālā "Zīlīte" (Nr. 5).

Dzeja

2004: "Inter/rational" (Rīgas jauno literātu apvienība).
2014: "Dark Energy" (Mansards).
2018: bilingvāls (lībiešu, angļu) krājums "Trillium" kopā ar Ķempju Kārli un Baibu Dambergu (izdevējs Līvõ Kultūr sidām).

Cittautu autoru darbu tulkojumi

2017: piedalījies Semjona Haņina (Семен Ханин) dzejoļu krājuma "bet ne ar to" atdzejošanā (Neputns).

Organizatoriskā un zinātniskā darbība

1998: sastādījis lībiešu dzejas antoloģiju "Es viltīgāks par tevi, menca!/ Ma akūb sīnda vizzõ, tūrska!" (Karogs).
2011: izdota Ernštreita monogrāfija "Lībiešu rakstu valoda" (izdevējs Līvõ Kultūr sidām).
2011: sastādījis lībiešu un latviešu dzejas izlasi "Kā iznirst lībieši" (izdevējs Līvõ Kultūr sidām).
2011: veidojis bukletu valodas un vēstures skolotājiem ”Lībieši 44 atbildēs" (izdevējs Līvõ Kultūr Sidām)
2012-2013: veidojis lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcu (tapusi sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un Līvõ Kultūr sidām).
2013: piedalījies rakstu krājuma "Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra" tapšanā (izdevējs Līvõ Kultūr sidām).
2015: piedalījies Igauņu–latviešu vārdnīcas sagatavošanā.
2018: dibināts LU Lībiešu institūts.

Lībiešu kultūras centra vadītājs, viens no portāla livones.lv veidotājiem. 1994. gadā izveidoja un līdz 1996. gadam vadīja Lībiešu kultūras centru, bija žurnāla Õvā (1995) redaktors, strādāja Valsts īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā Līvõd rānda kā galvenais speciālists un direktora vietnieks. Kopš 2008. gada bija Tallinas Igauņu valodas institūta pētnieks, viens no SIA "NicePlace" izveidotājiem un tās direktors. Turpināja doktorantūras studijas Latvijas Universitātē un Tartu Universitātē, kur aizstāvēja filozofijas doktora grādu ar darbu "Lībiešu rakstības veidošanās" (Liivi kirjakeele kujunemine, 2010). Kopš 2011. gada ir Tartu Universitātes pētnieks.

Dzejas tulkojumi citās valodās

2013: dzejas krājums iguaņu valodā "Nagu lumehelbed talvel..." Līvijas Vītolas (Livia Viitol) tulkojumā (Libri Livoniae).
2019: biingvāls dzejas krājums angļu valodā "People like us/ Seļļizt nemē mēg" ("Tādi, kā mēs") Raiena van Vinkla (Ryan Van Winkle) tulkojumā (Francis Boutle).

Valta Ernštreita dzejoļi tulkoti arī somu, krievu un citās valodās.

Quotes

Par dzejoļu krājumu "Dark Energy" (Mansards, 2014)

"Ernštreita poētika ir industriāla, taču atšķirībā no futūristu vai portugāļu dzejnieka Fernandu Pesoas heteronīma Ālvaru de Kampuša jūsmīgās apsēstības ar tehniku ("Ak, šī brālība ar visām mašīnām!") viņš apzinās tehnoloģiju destruktīvo un dehumanizējošo spēku. [..] Tomēr, par spīti pesimismam attiecībā uz cilvēces nākotni, nevar nepamanīt, ka tehnoloģijas autoru arī fascinē un vilina. Vietām tas liek atcerēties Žebera mīlestību pret rūpnīcām un industriālu estētiku, tomēr, kur Žebers nobeidz ar asprātīgu pavērsienu, Ernštreits visbiežāk savaldīgi konstatē faktus. Un, šķiet, tur, kur teksts radies radošās iztēles un elektromotoru laulībā, izdodas izbēgt no rezignētības, kas citviet iezogas aprakstītajās sarežģītajās attiecībās, kuru varoņi pazemināti līdz bioloģisku mašīnu līmenim."

Viguls, Arvis. Tumšās enerģijas vilinājums. Kultūras Diena un Izklaide, Nr. 119, 2014.

Affinities

Education

1980–1991
Riga State Gymnasium No.1
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Iegūta vidējā izglītība.

1991–1998
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Iegūts bakalaura grāds somugru filoloģijā.

1998–2002
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Iegūts maģistra grāds somugru filoloģijā.

2004–2010
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Iegūts doktora grāds filozofijā.

Working place

2006
NicePlace
Rožu iela 7, Carnikava
Direktors.

2011
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Pētnieks.

21.08.2018
Livonian Institute
Kronvalda bulvāris 4, Rīga
LU Lībiešu institūta vadītājs.

Awards

Norvēģijas Karalistes Svētā Olafa ordenis
1998

Klāva Elsberga prēmija
Prēmija piešķirta par krājuma "Inter/rational" manuskriptu.
2003

Igaunijas Māras Zemes Krusta ordenis
Ordenis piešķirts par Latvijas un Igaunijas kultūras attiecību veicināšanu.
IV šķira
2012

Somijas Lauvas Ordeņa bruņinieka ordenis
2013

Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju Valodu balva
Balva piešķirta par ieguldījumu igauņu un lībiešu valodu pētniecībā, augstas kvalitātes tulkojumiem un ieguldījumu 2015. gadā izdotās Igauņu–latviešu vārdnīcas sagatavošanā.
2016

Annual Latvian Literary Award
Speciālbalva piešķirta par bilingvālo dzejas krājumu "Trilium / Trillium" lībiešu un angļu valodā (autori lībiešu dzejnieki Baiba Damberga, Valts Ernštreits un Ķempju Kārlis, atdzejojumu angļu valodā radījuši Uldis Balodis un Raians van Vinkls). Krājums t
Speciālbalva par īpašu veikumu literatūrā
2019