Valtrauta Ilstere

Birth time/place

08.08.1928

Additional names

Valtrauta Borgiele

Education

1945–12.1946
Kārļa Skalbes ģimnāzija
Fišbaha
1946. gada 6. decembrī izstājusies no Kārļa Skalbes ģimnāzijas 3. klases.