Valdemārs Akacis

1 picture

14.05.1922 – 05.05.1980

Valdemārs Akacis (īst. v. Valdemārs Bračka; 1922–1980) – literāts un žurnālists. Literārajai jaunradei pievērsies, dzīvojot trimdās Vācijā. Stāstu krājumu "Kanupene" (1977) veido 12 tēlojumi, kas skatīti un vēroti bērna acīm.

Birth time/place

14.05.1922
Bārbele

Place/time of death

05.05.1980
Vācija

Professional activity

Rakstniecība un žurnālistika interesējusi jau ģimnāzista gados Bauskā, kad publicēti arī viņa pirmie mēģinājumi. Kara gaitas sagrauj
tieslietu studiju ieceres.

Kā ģimnāzists Bauskā piedalījies Bauskas teātra ansambļa izrādēs, piemēram, 1943: Ladislava Fodora izrādē "Pildspalva", Jūlija Pētersona komēdijā "Pieklīdušais kaķēns", Rūdolfa Blaumaņa drāmā "Pazudušais dēls".

1945: pirmā publikācija apcere "Klusos brīžos" publicēts karavīru žurnāla "Degsme" 2. numurā.
Nonācis Vācijā, darbojās žurnālistikā, kā tulkotājs un kritiķis; publicējies laikrakstos "Latvija", "Austrālijas Latvietis", "Latvija Amerikā" un citos, kā arī vācu laikrakstos.

Literāro darbību sācis trimdā Vācijā.
1959: novele "Nulla crux, nulla corona" godalgota DV kara stāstu sacensībā.
1978: saņēmis Kārļa Goppera balvu par stāstu krājumu "Kaņupene", grāmatu autors ierunājis 3 skaņu lentās.

Bija savākti arī materiāli vēsturiskam romānam par latviešu karavīriem 17. gs., kad tie Zviedrijas karaļa armijas pulkos izgaisuši Vācijas 30 gadu ticības karos.

Quotes

Par stāstu krājumu "Kanupene" (Linkolna: apgāds Gauja, 1977)

"Tēlojumi risinās 1. pasaules kara beigu posma un vēlāk, kad autoram arkls un grāmatas jāapmaina pret šauteni, lai Kanupeni aizstāvētu. Stāstiem cauri vijas apkārtne bērnu acīm vērotais. Grāmata ir 12 tēlojumi, kas balstās autora vērīgajā redzes atmiņa vai tēva un vecvecāku stāstos, pasakas un sakāmvārdos. Tie dzīvi un krāsaini virknējas lasītajā acu priekša. Rakstnieks labi parada īpato bērna pasaules uztveri, naivos spriedumus par lietām un notikumiem.
Kriškāns, A. Valdemārs Akacis Kanupene. Austrālijas Latvietis, 1978, 3. marts.

Occupations

Name at birth

Valdemārs Bračka

Additional names

Bračko

Education

Bārbele 6-year Primary School
Bārbele

Bauska
Mācījies ģimnāzijā.

Working place

Švarcvalde
Strādājis pulksteņrūpniecībā.

Service

Latvian Legion
Iesaukts, Zalcburgas tuvumā kritis amerikāņu gūstā, bet Bavārijā laimējies izbēgt un atrast patvērumu pēckara Vācijas franču joslā.

Participation in organisations

Awards

Goppera fonda balva
Balva piešķirta par stāstu krājumu "Kaņupene".
1978