Tamāra Vilsone

3 pictures
Roles: translator

06.03.1921 – 11.05.2000

Tamāra Vilsone (1921–2000) – tulkotāja. Tulkojusi no igauņu valodas, latviskoto autoru vidū ir Antons Hansens Tammsāre, Juhans Smūls, Matss Trāts, Adu Hints, Enns Vetemā, Pauls Kūsbergs, Eno Rauds un citi. Tulkojusi lugas teātriem, radio un televīzijas iestudējumiem, publicējusi rakstus par igauņu literatūru, latviešu un igauņu literatūras sakariem. Saņēmusi Juhana Smūla prēmiju (1981).

Birth time/place

06.03.1921
Rīga

Place/time of death

11.05.2000

Professional activity

Tulkojumi no igauņu valodas1962: Smūls, Juhans. Lea. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1968: Unts, Mati. Parāds. Rīga: Liesma.
1972: Trātss, Mats. Dancis ap tvaikakatlu. Rīga: Liesma.
1976: Gross, Villems. Skolasbiedri. Rīga: Liesma.
1978: Normeta, Dagmāra. Delfīnija. Rīga: Liesma.
1978: Tammsāre, Antons Hanzens. Miniatūras. Rīga: Liesma.
1979: Vetemā, Enns. Mazo romānu grāmata. Rīga: Liesma.
1980: Kūsbergs, Pauls. Lietus lāses. Rīga: Liesma.
1980: Unts, Mati. Via regia. Rīga: Liesma.
1982: Hints, Ādu. Sērgas biedā; Vatku leprozorijā. Rīga: Liesma.
1982: Tammsāre, Antons Hanzens.Mūsu lapsa. Rīga: Liesma.
1984: Abens, Kārlis. Draudzība mūža garumā. Rīga: Liesma.
1984: Bēkmanis, Vladimirs. Ēzeļa gads. Rīga: Liesma.
1985: Meri, Lennarts. Kāvu vārtos. Rīga: Liesma.
1986: Tuglass, Frīdeberts. Zelta stīpa. (Kopā ar Džuljetu Plakidis un Jāni Žīguru.) Rīga: Liesma.
1987: Marans, Iko. Karstais saldējums. Rīga: Liesma.
1988: Lembere, Ira. Jāņuks – skolnieks. Rīga: Liesma.
1990: Rauds, Eno. Naksitrallīši. Rīga: Sprīdītis.
2010: Rauds, Eno. Naksitrallīši. Rīga: Zvaigzne ABC.

Affinities

Alfons Vilsons - Husband
Edgars Andersons - Ex-husband

Occupations

Name at birth

Tamāra Kandis

Education

–1940
Marijas Beķeres sieviešu ģimnāzija
Stabu iela 14, Rīga

–1957
Rīgas Pedagoģiskais institūts
Rīga

1964–1968
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultātes aspirantūra

Working place

1957–1965
Latvijas Valsts izdevniecība
Rīga
Vecākā korektore un redaktore

1965–1980
Izdevniecība "Liesma"
Rīga
Redaktore