Skaidrīte Andersone

2 pictures

Skaidrīte Andersone (1926–?) – rakstniece. Latvijas Valsts universitātē ieguvusi bioloģes diplomu. Rakstniecībai pievērsusies 60. gadu otrajā pusē, kad preses izdevumos publicēti vairāki dzejoļi, tomēr par viņas daiļrades lauku kļūst īsproza – tēlojumi. Izdota bērnības tēlojumu grāmata “Smaržīgās pēdas” (1974), kas stāsta par Vidzemes lauku sētu, tās iemītniekiem, lauku darbu ritējumu saskaņā ar gadalaikiem un pusaugu meitenes dzīves un ļaužu vērojumiem. Autores stils ir plastisks un precīzs, spilgti izzīmēts tipāžs, bagāta valoda un emocionāli piesātināta frāze.

Birth time/place

14.09.1926

Personal information

Dzimusi 1926. gada 14. septembrī Kosas pagasta "Gaitniekos" saimnieka (amatnieka) ģimenē.

Professional activity

1968: pirmā publikācija – dzejolis "Egle" laikrakstā "Literatūra un Māksla" 10. martā.
1970: 23.–27. martā piedalās jauno autoru seminārā, kur tiek analizēti Skaidrītes Andersones tēlojumi.
1978: konkursā par mežu un dabas aizsardzības tematiku prēmiju iegūst Skaidrītes Andersones romāns "Zaķu cilpas ap mežiem" (darbs nav publicēts).
Latvijas Radio 1 Radio teātra arhīvā iespējams noklausīties Skaidrītes Andersones stāsta "Velns grozā" radiolasījumu šeit.Proza1974: Smaržīgās pēdas

Quotes

Par Skaidrītes Andersones tēlojumiem"Mūsu priekšā nav vairs iesācēja; tēlojumos jūt labu senākās lauku dzīves pazinēju, jau ievingrinātu rakstnieces roku. Tās ir reizē parastas un neparastas bērnības atmiņas: pagājušo laiku dzīve ainās un gleznās, ikdienība savā it kā rāmajā plūdumā. Labākais Skaidrītes Andersones darblņos ir rūpīgi Izstrādātās detaļas. Kaut vai gleznainais pirts apraksts vai lauku cilvēku un mājas darbu notēlojums "Linos". Vērpšana, aušana, patīkamais humors, atsevišķie personāžu portreti: lai gan tuvāk ne pie viena autore nekavējas, taču tie parādīti visai pārliecinoši [..]."

Damburs, Edgars. Kālab neesam apmierināti? Literatūra un Māksla, 1970, 21. marts.

Par tēlojumu grāmatu "Smaržīgās pēdas" (1974)"Kā mūsu klasiskajā literatūrā, arī še bērnības atmiņām izvēlēta tēlojumu forma, kas brīvi ļauj virknēties notikumam aiz notikuma, ainai aiz ainas, darbam aiz darba, pa vidu dodot iespēju izzīmēt atsevišķus cilvēkus ar viņu likteņiem, psiholoģiju. Visumā autore
labi tikusi galā ar kompozīcijas grūtībām, tomēr atsevišķi tēlojumu cikli, piemēram, "Pirts" un "Kustoņi", it kā tiecas sairt, sašķelties vairākās daļās. [..] S. Andersones grāmatā ir daudz poētisku vietu, piemēram, brīnišķīgas lappuses par maizes cepšanu, aina ar jēriņiem, diendusa zem pagalma kokiem. Autores stils ir plastisks un trāpīgs reizē, kaut vai tēlojot pērkona uznākšanu pašā siena laikā. Un te nu mēs nonākam pie vēl vienas šīs grāmatas labās puses – pie autores valodas bagātības. Te ir daudzkārt sastopama tik svaiga, emocionāli piesātināta frāze, kādu pat dzejā reizēm velti meklēt, kaut vai šī – "sirds no prieka apraso". Kupla ir arī leksika un frazeoloģija."

Kiršentāle, Ingrīda. Bērnības smaržīgās pēdas. Karogs, 1974, Nr. 12.

Occupations

Education

Rīga
Mācījusies Rīgas finanšu tehnikumā

–1948
Rīgas 9. vidusskola
Rīga

1948–1953
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Bioloģijas fakultāte

1953–1956
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Bioloģijas fakultātes aspirantūra

Working place

Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Daugavpils
Docētāja

Strādājusi mežu resorā.