Sintija Kampāne-Štelmahere

Birth time/place

1989
Jēkabpils

Quotes

Autore par sevi"Dzejā mani saista tēlu daudzveidība, akustiskā materiāla efektivitāte, valodas skaniskums un vienlaikus telpa, priekšmetu scenogrāfija, kas ilustrē cilvēka garīgumu. Dažkārt ir dzirdēti viedokļi, ka manā dzejā dominē sirreālismam raksturīgi elementi. Viens no iedvesmas avotiem ir Maijas Silmales tulkojumā publicētā franču dzejas izlase “Es tevi turpinu”, tāpat saistoša ir igauņu dzejnieku Artura Alliksāra, Andresa Ehina un Ilmara Lābana lirika. Man tuvie autori latviešu literatūrā ir Edvīns Raups, Juris Kronbergs, Ingmāra Balode, Jānis Vādons, Andris Ogriņš, Marts Pujāts. Neapzināti, tomēr neatvairāmi mani ietekmējuši arī brīnišķīgie Ruta Štelmahere un Jānis Rokpelnis, kuru tekstu šarmu veido metafiziskā eksistences izjūta."
Citi par autori"Sintija ir talantīga dzejas kritiķe – viņa vērtē dzeju nesteidzīgi, bet rūpīgi, iedziļinoties dzejnieka teksta psiholoģijā, kopējā latviešu dzejas ainā un veidojot nevienkāršotu, metaforās un epitetos balstītu vērtējumu. Šķiet, ka tikpat nopietni top arī viņas pašas dzejoļi – it kā iekalti kādā cietā materiālā (iespējams, metālā), tie skan pietiekami pārliecinoši, lai pretendētu uz episkumu. Dzejniece tiecas pētīt lietu semantiku, nedaudz paslēpties aizsargmateriālā un izstrādāt jaunu tekstūru. Viņa nevairās ļauties jēdzienu un tēlojuma smagumam, neaizmirstot arī par sižetiskumu, jo arī pati pieder jaunākajai latviešu dzejai, kuru aizrautīgi lasa un bezkaislīgi vērtē."

Literatūrzinātniece Jūlija Dibovska

Affinities

Ruta Štelmahere - Mother-in-law

Occupations

Name at birth

Sintija Kampāne