Sandra Ūdre

1 picture

Sandra Ūdre (1974) – rakstniece, publiciste un kultūras žurnāliste. Strādājusi par skolotāju Ilzeskalna pamatskolā, Latgales Kultūras centra izdevniecības korektori un redaktori, Rēzeknes Augstskolas vieslektori un zinātnisko asistenti. Šobrīd latgaliešu kultūras ziņu portāla "lakuga.lv" un žurnāla "A12" žurnāliste. Darbojas "lakuga.lv" projektos, publicējas žurnālos "A12" un "konTEKSTS". Literatūrā debitējusi 2016. gadā, klajā nākot viņas un Juoņa Ryučāna romānam "Aizlauztais spaids: Franča Kempa dzeivis atspīdynuojumi", kam piešķirta Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks". 2021. gada sākumā iznākušajā Sandras Ūdres stāstu krājumā "Tīsys syla bolsi" iekļauti stāsti, kas aptver dažādus laikus un cilvēkus, kurus vieno izmisuma vai vardarbības situācijas.

Birth time/place

17.01.1974
Rēzekne

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

Proza
2016:
 “Aizlauztais spaits: Franča Kempa dzeivis atspīdynuojumi” (līdzautore)
2021: "Tīsys syla bolsi" 

Quotes

SANDRA ŪDRE PAR LATGALIEŠU VALODU

"Latgaliešu rakstu valoda man ir dabisks radošas izpausmes veids, rakstot latgaliski dažādu žanru un satura tekstus, jūtos kā zivs ūdenī, – man patīk rakstīt latgaliski."

Sandra Ūdre intervijā Ingai Kaļvai Miņinai. Latgaliskajos tekstos – kā zivs ūdenī. la.lv, 2020, 5. jūlijs.

Name at birth

Keiša

Residence

Pleikšņi

Participation in organisations

Latgaliešu kultūras biedrība
Atmodas iela 14, Rēzekne

Education

1992–1997
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Studijas Rēzeknes Augstskolas Humanitārās fakultātes latviešu valodas un literatūras un kultūrvēstures skolotāja specialitātē. Iegūts bakalaura grāds filoloģijā (16.06.1997) un skolotāja kvalifikācija (30.05.1997).

2008–18.06.2010
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Studijas akadēmiskajā maģistra programmā "Filoloģija", ieguvusi maģistra grādu filoloģijā.

2010–2013
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Studijas Daugavpils Universitātes doktora studiju programmā "Valodniecība" (salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozare), pabeigts teorētiskais kurss.

Working place

1997–1998
Ilzeskalna pamatskola
Ilzeskalns
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

1997–1999
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Rēzeknes Augstskolas Baltu filoloģijas katedras asistente

1999–2006
Latgales Kultūras centra izdevniecība
Rēzekne
Latgales Kultūras centra izdevniecības korektore un redaktore

01.09.2010–2017
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Rēzeknes Augstskolas vieslektore, docējusi kursus semantikā, latgaliešu literārajā valodā, latgaliešu valodas praktikumā, dialektoloģijā, sintaksē, latgaliešu valodas mācīšanās metodikā, rediģēšanā.

01.11.2011–2017
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta zinātniskā asistente, pētniecības lokā latgaliešu leksika.

02.01.2013
Žurnāls "A12"
Žurnāla "A12" korektore un kultūras žurnāliste

Awards

Kārļa Dziļlejas fonda balva
Saņēmusi Kārļa Dziļlejas fonda balvu par savu maģistra darbu.
2010

Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Balva piešķirta Sandrai Ūdrei un Juoņam Ryučānam par latgaliešu atmodas darbiniekam Francim Kempam veltīto romānu "Aizlauztais spaits".
Labākais sniegums literatūrā
2016