Rūta Venta

1 picture
Roles: librarian, poet

04.12.1937 – 13.11.2013

Rūta Venta (īstajā vārdā Biruta Venta) (1937–2013) – dzejniece. Beigusi Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti, strādājusi par bibliotekāri. Izdoti vairāki dzejas krājumi. Tulkojusi un atdzejojusi no krievu, bašķīru, čehu, vācu un lietuviešu valodas.

Birth time/place

04.12.1937
Grantiņi

Place/time of death

13.11.2013
Ogre
Vecogres kapi.

Personal information

Dzimusi Ogres rajona Mazozolu pagasta mājās "Grantiņi" jaunsaimnieka ģimenē kā trešais, jaunākais, bērns. Abi vecākie bērni – Rūtas Ventas brālis un māsa mirst jauni.

Professional activity

1959: pirmā publikācija – dzejolis "Nepietrūks" (Liesma, Nr. 3, 1959).

Dzeja1968: "Ceļabiedri" (Liesma).
1973: "Slāņojums" (Liesma).
1979: "Sīpolu vainags" (Liesma).
1984: "Izstarojums" (Liesma).
1994: "Karuselis".
1994: "Sausā vasara, lietainā vasara" (Sol Vita).
2001: dzeja iekļauta izlasē "Ko dziedāja Rīgas gaiļi?" (Pētergailis).
2002: "Ar Rīgas atslēgām kabatā" (Sol Vita).

Atdzeja1975: Mustajs Karims "Gadu pēdās" (Liesma). No baškīru valodas atdzejojši: Māra Misiņa, Rūta Venta, Pēteris Zirnītis.
1980: Vasilijs Ļedkovs "Māte tundra" (Liesma). Sastādījusi un ievadu rakstījusi Rūta Venta; no krievu valodas atdzejojušas: Rūta Venta, Cecīlija Dinere.

Tulkojumi1985: Zorijs Balajans. "Sarkanā jaranga" (Liesma).

Quotes

Par dzejoļu krājumu "Ceļabiedri" (Liesma, 1968)

"Rūtas Ventas balss pirmajā krājumā skan klusināti, vietām monotoni, vietām ar dziļu smeldzi. [Krājuma] vadmotīvs ir ceļi – "zibošie tērauda naži, manu mieru kas gabalos griež". Diemžēl ar ceļu un ceļošanas motīvu cauraustie dzejoļi, kas aizņem grāmatas pirmo trešdaļu, ir vājākie krājumā. Te daudz informatīvā, aprakstošā elementa, domas pieticības un nepārliecinošu vispārinājumu. Autore atkārto vienus un tos pašus tēlus un atziņas, turklāt jau ļoti pierastus un zināmus (..) Rūtas Ventas stiprā puse nav tālu vai trauksmainu ceļu motīva izlietojumā, bet gan nopietnā sarunā par lietām, kas prasa jūtīgu, sāpošu sirdi. Tad dziļš personiskais pārdzīvojums tēloto paceļ īstā poētiskā mirdzumā, vienalga, vai tas ir traģisks notikums pašas vai cita dzīvē, vai subjektīvi intīms pārdzīvojums, vai politiski aktuāla problēma."

Ķikāns, Valdis. Divas jaunas dzejoļu grāmatas. Karogs, Nr.10 (01.10.1968).

"Dzejoļu krājumos "Ceļabiedri" (1968), "Slāņojums" (1973), "Sīpolu vainags" (1979), "Izstarojums" (1984), "Karuselis" (arī poēma), "Sausā vasara, lietainā vasara" (abi 1994), "Ar Rīgas atslēgām kabatā" (2002) emocionāli vērtēta pasaule, stāstīts par dzīvē satiktajiem cilvēkiem un vērojumiem, kas gūti, apceļojot citas zemes. Ētiskie ideāli konkretizēti dabas tēlos."
Kurpniece, Diāna. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Occupations

Name at birth

Biruta Venta

Education

Mazozolu septiņgadīgā skola
Mazozoli

–1957
Suntažu vidusskola
Suntaži
Beigusi vidusskolu.

Ērgļu pagastskola
Ērgļi

1957–1958
Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikums
Rīga
Bibliotekāru nodaļa

1958–1964
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultāte

Working place

Gaisma
Strādājusi par bibliotekāri Rīgas rajona Gaismas bibliotēkā.

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka
Riharda Vāgnera iela 4, Rīga
Bibliotekāre

Strādājusi Tirdzniecības tehnikuma bibliotēkā par bibliotekāri.

1960
A. Popova Rīgas radiorūpnīca

1967–1969
Laikraksts "Rīgas Balss"
Balasta dambis 3, Rīga
Ārštata korespondente

Participation in organisations