Rūdolfs Lapsa

Roles: writer

Birth time/place

1882

Personal information

Lapsa Rūdolfs (1882- ?) - literāts.
Bijis Satversmes sapulces s-d. frakcijas loc. (1920-21). 1922 no s-d. partijas izstājies. Sīkāku biogrāfisku ziņu trūkst.
Pirmās latv. presē atrodamās publikācijas - miniatūras "Modernā iluminācija" laikr. "Sociāldemokrāts" 1920. 25.I un "Liesmu jūrā" žurn. "Taurētājs" 1920 (1.nr.). Nozīmīgākie darbi - pieci miniatūru krāj., līdzīgi pēc satura un formas: "Dzelzs gadu simteņa mokās", "Mamons un asinis", "Molohs un zelts", "Vampīra skavās" (visi 1921), "Vergu tuksneša smilšu graudiņi" (1922). L. ar naturālistiski alegoriskiem, iespējami koncentrētiem izteiksmes līdzekļiem atsedz kapitālisma iekārtas necilvēcību, izmantojot kontrasta metodi, - smagās, nežēlīgās fabriku mašīnas samaļ tiešā un pārnestā nozīmē cilv. miesu un dvēseli, darba devēji "izsūc" līdz pēdējam fabriku strādniekus. Kreisajā presē - laikr. "Sociāldemokrāts", "Strādnieku Avīze", "Laukstrādnieks", žurn. "Taurētājs", "Kolektīvs" u.c. public. rakstus par Ljas iekšpolitiku (piedalījies skandalozās polemikās), kā arī miniatūras, skices, dzejoļus. Pēc 1924 L. nav publikāciju presē, trūkst jebkādu ziņu.
I.Rubule

Occupations