Romāns Pussars

13 pictures

12.07.1932 – 11.02.2011

Romāns Pussars (1932–2011) – literāts, muzeju speciālists, kultūras un sabiedrisks darbinieks. Beidzis Rīgas 1. vidusskolu (1952) un Rīgas Pedagoģijas institūta Latviešu valodas un literatūras fakultāti (1956). Ilggadēji strādājis Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā par zinātnisko līdzstrādnieku. Bijis Latvijas Nacionālās neatkarības kustības Kultūras komisijas priekšsēdētājs un Rīgas Domes deputāts. Vairāki Latvijas memoriālie muzeji, piemēram, Ausekļa, Andreja Pumpura, Krišjāņa Barona, tapuši ar Romāna Pussara aktīvu līdzdalību. Rakstījis presē par sabiedrībā aktuāliem tematiem, kas saistīti ar literatūras vēsturi, folkloristiku, baltistiku, ētiku un
reliģiju. Bijis vairāku grāmatu sastādītājs, rakstījis tām priekšvārdus.


Birth time/place

12.07.1932
Lutriņu pagasts
Lutriņu pagasta Lūtros.

Place/time of death

11.02.2011
Rīga

Personal information

Dzimis Zemkopības ministrijas ierēdņa un lopkopības pārraudzes ģimenē.

Professional activity

Literatūrvēsturiski darbi1984: "Rītausmas raksti. Latviešu literatūras darbinieki 19. gadsimta 40–70 gados" (Zvaigzne). Sakārtojis un vedojis personību raksturojumus.
1985: "Pie dižozola saknēm" (Zvaigzne).

Poēma2020: "Zemgale, kur tavi varoņi?" (NT Klasika). Poēma sarakstīta iestudējumam "Zemgale, kur tavi varoņi" (1990). Iestudējuma režisors Haralds Ulmanis, piedalās Dailes teātra aktieri un folkloras kopa "Skandinieki". Pirmizrāde Ādolfa Alunāna Jelgavas teātrī 1990. gada novembrī.

Quotes

Par grāmatu "Rītausmas raksti" (Zvaigzne, 1984)
""Rītausmas raksti" pieskaitāmi pie būtiskākajiem 1984. gada grāmatniecības notikumiem, jo lasītāji var iepazīties ar tautiskās atmodas laikmeta sabiedriskajiem un kulturālajiem centieniem, mākslinieciskajām īpatnībām un izcilu personību vērienīgumu nevis akadēmiskās literatūrvēstures vai skolu mācību grāmatas atstāstā, bet gan apgūstot autentiskus dzejas, prozas vai publicistikas materiālus, kā arī lasot tautiskās atmodas vadošo darbinieku biogrāfijas un laikmeta raksturojumu. Grāmatas autors R. Pussars sarunai ar lasītāju izvēlējies faktogrāfiski tiešu un stilistiski sazarotu stāstījumu to papildinot ar emocionālu klātesamību vairāk nekā simt gadus tālā pagātnē. R. Pussars konsekventi uzsver Jaunlatviešu ideologu ciešo saistību ar tautas antifeodālajām un demokrātiskajām tendencēm. Arī darbu atlasē antoloģijā "Rītausmas raksti" kā virsuzdevumu izvirza: atsegt tautiskās atmodas kustības vadītāju darbību uz apspiestās tautas sabiedriskās virzības fona."

Vecgrāvis, Viesturs. Sakņu klātesamību jaušot. Rīgas Balss, 26.07.1985.

Par grāmatu "Pie dižozola saknēm" (Zvaigzne, 1985)"Uzreiz jāteic, ka R. Pussars, izdevniecības "Zvaigzne" pamudināts, ir atradis savu skanējumu, viņa grāmatu nesajauksim ar citiem pētījumiem. Tam pamatā vispirms ir R. Pussara, ilggadēja J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja zinātniskā līdzstrādnieka, pētnieciskā ievirze. [..] R. Pussara klausītāji vispirms ir skolu jaunatne, kuru nevar apžilbināt ar literatūrvēsturiskām finesēm, faktiem pārslogotu stāstījumu. Nepieciešams laba skolotāja talants, dzīvs, tēlains izklāsts, kas palīdz labāk izcelt materiālu. Šie principi realizēti grāmatā "Pie dižozola saknēm" [..]. R. Pussars, visumā ieturēdams emocionāli apliecinošu stilu, kāds iederīgs jubilejai veltītajā grāmatiņā, neapiet arī traģiskas, pretrunīgas lappuses K. Barona dzīvē."

Rūmnieks, Valdis. Grāmata par Dainu tēva tapumu. Karogs, 01.10.1985.

Education

–1952
Leona Paegles Rīgas 1. vidusskola
Raiņa bulvāris 8, Rīga

–1956
Rīgas Pedagoģiskais institūts
Raiņa bulvāris 29, Rīga
Latviešu valodas un literatūras fakultāte.

Working place

Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 3, Rīga

Riga City Council
Rātslaukums 1, Rīga
Deputāts.

Participation in organisations

Rīga
Latvijas Nacionālās netakarības kustība (LNNK)Kultūras komisijas priekšsēdētājs

Latvijas Tautas fronte
Rīga

Buried

01.03.2011
Rīgas Pirmie Meža kapi