Roberts Mūks

5 pictures

14.01.1923 – 04.01.2006

Roberts Mūks (1923–2006), īstajā vārdā Roberts Avens, dzimis Galēnu pagasta valdes sekretāra Miķeļa Avena un viņa sievas Emīlijas ģimenē. 1956. gadā ieguvis maģistra grādu žurnālistikā Briseles Brīvajā universitātē, 1958. gadā – grādu bibliotēkzinībās Mičiganas Universitātē, bet 1971. gadā – filosofijas doktora grādu Fordema Universitātē Ņujorkā. Bijis profesors reliģiju vēsturē, latīņu un seno grieķu valodas pratējs, grāmatu autors, arī dzejnieks ar savu īpatnēju stilu, reizēm dziļi nopietnu un pat traģisku, reizēm puicisku, kas līdzinās latviešu nerātnajām dainām. Par dzejoļu krājumu "Krokodīls un es" saņēmis Zinaīdas Lazdas prēmiju (1985), par krājumu "Ar pīpi uz mākoņa malas" – Krišjāņa Barona prēmiju (2001). Filosofijā Mūks galvenokārt pievērsies arhetipiskajai psiholoģijai un Austrumu reliģijām. Izdotas grāmatas "Imagination is reality" ("Iztēle ir realitāte", 1980), "Imaginal body" ("Iztēlotais ķermenis", 1982), "The new gnosis: Heideger, Hillman and angels" ("Jaunā izziņa: Heidegers, Hillmans un eņģeļi", 1984, latviešu valodā 2002). Grāmatas tulkotas daudzās pasaules valodās, tostarp itāļu, portugāļu un japāņu.

Birth time/place

14.01.1923
Galēni

Place/time of death

04.01.2006
Rīga

Personal information

Dzimis Galēnu pagasta valdes sekretāra Miķeļa Avena un viņa sievas Emīlijas ģimenē.
Sevi saucis par reliģiologu, ne filosofu. Kopš 2006. gada Galēnu kultūrvēstures biedrība rīko Robertam Mūkam veltītu Latvijas skolu jaunatnes radošo darbu konkursu.

Professional activity

1944: Pirmā publikācija – raksts par Imanuelu Kantu izdevumā "Daugavas vēstnesis" 22. aprīlī.
Ģimnāzijas gados – pirmie Mūka dzejoļi latgaliski (ar pseidonīmu R. Lūks) un kvazifilosofiski sacerējumi laikrakstā "Rēzeknes ziņas" un Daugavpils avīzē "Daugavas Vēstnesis".
Liels skaits rakstu un filosofisko eseju žurnālā "Ceļa Zīmes", laikrakstos "Laiks", "Londonas Avīze" u. c. Dzejoļi trimdas periodikā kopš 60. gadu sākuma.

DZEJOĻU KRĀJUMI

1968: "Nāve un Otto".
1980: "Krokodīls un es".
1989: "Kad vairs nav govju".
1990: "Kali juga".
1992: "Erotika" (izlase).
1994: "...aizgājis pie čūskām uzlabot veselību".
1997: "Manas dzīves involūcija un 33 jauni dzejoļi"
2001: "Ar pīpi uz mākoņa malas".
2002: "Kad Dievs aizgājis atvaļinājumā".
2004: "Dienu varzā kā paradīzes dārzā".
2007: "Apaļais cilvēks – Dieva kopija" (autora pēcnāves izdevums, tajā sakopoti viņa atstātie materiāli – esejas un dzejoļi).

Mūka dzeja ar savu artistisko vieglumu, metaforisko oriģinalitāti un spriego intonāciju pieder pie 80. gadu trimdas dzejas nozīmīgākajām vērtībām. Viņa dzejā izpaužas ass intelekts un skeptiska ironija, apvienota ar alkām pēc mīlestības, maiguma, jutekliskā un garīgā, Zemes un kosmosa, cilvēka un dabas vienotības, par dominanti uzskatot cilvēka mūžīgo atrašanos starp neziņu, tumsu, instinktiem un garīgo aktivitāti, skaistuma un humānisma sargāšanu, starp piesaisti laikmeta maldiem un vēlmi atrast un izjust ārpuslaicīgo, pārpersonīgo. Mūka dzejas pasaulē cilvēks rādīts kā šķietams un iluzors, pašapmāna varā par savu vietu un lomu laikmetā un cilvēces vēsturē.

FILOSOFISKI IZDEVUMI UN ESEJU KRĀJUMI

Filosofijā Mūks galvenokārt ir pievērsies arhetipiskajai psiholoģijai un Austrumu reliģijām. Viņš mēģina uzcelt tiltu starp Rietumiem (K. G. Junga un Dž. Hilmana psiholoģija) un Austrumiem (budisms).
Publikācijas reliģiski filosofiskos žurnālos ASV, Vācijā, Indijā un Pakistānā.
Viņa grāmatas tulkotas daudzās pasaules valodās, tostarp itāļu, portugāļu un japāņu.
Kopš 1988. gada Roberts Mūks raksta esejas latviešu valodā; tās publicēšanai gatavo arī žurnāli "Avots" un "Karogs".
1971: "Mircea Eliade's Conception Of The Polarity 'Sacred-Profane' In Archaic Religions And In Christianity". Dissertation. ("Sakrālā un profānā polaritāte Mirčas Eliades darbos un kristietībā", latviešu valodā 2002).
1980: "Imagination is reality" ("Iztēle ir realitāte").
1982: "Imaginal body" ("Iztēlotais ķermenis").
1984: "The new gnosis: Heideger, Hillman and angels" ("Jaunā viedība: Heidegers, Hilmans un eņģeļi", latviešu valodā 2002).
1991: "Mīts un iztēle".
1992: "Pret straumi".
1993: "Kas ir meditācija?"
1994: "Martins Heidegers un filozofijas gals".
1994: "Reliģija un misticisms".
1996: "Dieva pērtiķa zīmē".
1997: "Pauls Tillihs: reliģija un kultūra".
1997: "Kosmiskais narcisms".
1998: "Paradīzes mīts".
1998: "Antropozofija, vai, Pilngadīgais romantisms".
1999: "Latvju velis Junga un arhetipiskās psiholoģijas skatījumā".
2000: "Ceļā uz Rietumu nirvānu – caur Latviju".
2001: "Filozofija: dvēsele – tilts starp Rietumu un Austrumu reliģijām".
2003: "Emanuels Svēdenborgs – Rietumu Buda".
2005: "Dievs, dievi un velniņi".
2005: "Tilti".

Quotes

Vaira Vīķe-Freiberga par Roberta Mūka devumu"Roberta Mūka devums ir nezūdošs un īpaši vērtīgs ar to, ka tas ir tilta cēlājs starp dažādām domāšanas tradīcijām. Mēs viņu daudzinām arī kā cilvēku, kurš, sakņojoties Rietumeiropas vērtībās, ir spējis celt tiltus pāri dažādiem kontinentiem, zemēm un kultūrām. Viņa darbi ir bijuši un paliek stabila vērtība, pie kuras lasītājs, reiz pienācis, var vienmēr atkal atgriezties un ļauties domu dziļumam."
Aizsaulē aigājis izcilais domātājs Roberts Mūks. Austrālijas Latvietis. 11.01.2006.
Roberta Mūka dzeja"Tā ir dzeja ar "dvēseles auriem", dzeja ar smeldzi, "ko mēs nēsājam līdzi kā savu nabu". Metafizika un makabri smiekli. Ēverģēlībai un satīrai klāt nedefinējama ērmotība, kas reizē pārsteidz un iztrūcina – dzejotā nebēdnība izrādās nopietna lieta. Īstam dzejas meistaram saturs no stila nav dalāms, to par jaunu apliecina R. Mūka īpatnais dzejas rokraksts un tematika, kas pēc viņa paša teiciena, ir pati dzeja."
Kraujiete, Aina. Roberts Mūks – Z. Lazdas balvas laureāts. Laiks. 01.02.1986.
Dzejnieks un filosofs"Mūku uzskatu par izcilāko latviešu dzejnieku starp filozofiem un izcilāko latviešu filozofu starp dzejniekiem."
Vecgrāvis, Viesturs. Mūžīgais meklētājs. Ir. 02.06.2002.
Roberts Mūks un ironija"Kādreiz uz­skatīja, ka filozofam noteikti jābūt caurcaurēm nopietnam, turpretī tagad šis priekšstats ir mainījies – filozofs, sevišķi – ja viņš vēl arī pie dzejdariem piederīgs, nemaz nevar nebūt ironisks. Galu galā – "eksistenciāla ironija" reizumis var būt pēdīgais salmiņš, pie kā pieķerties šaisaulē."
Berelis, Guntis. Roberts Mūks "...aizgājis pie čūskām uzlabot veselību". Guntis Berelis vērtē. 27.06.1995.
Roberts Mūks par dzīvi“Dzīvē vajag paspēt nogatavoties, lai pēc nāves būtu ko darīt. Karmas likums ir neizbēgams – ko sēsi, to pļausi. Vieds cilvēks apvieno sevī zināšanas ar tām atbilstošu dzīvošanu.”
Mūks, Roberts. Manas dzīves involūcija un 33 jauni dzejoļi. Rīga: Likteņstāsti. 1997."Tava miesa ir balta"“Tava miesa ir balta cauru vasaru,
It kā saulei gar to nebūtu daļas,
It kā pati sev tu būtu saule.
Tāpēc
Tev piestāv naktis,
Jo, tikai tumsai tavu miesu skarot,
Tās baltums sāk starot
Spožāk par visu, kas balts virs zemes.
Tu esi,
Tu laikam esi diena –
Visu miesu augšāmcelšanās diena.
Mūks, Roberts. Erotika. Rīga: Panorāma. 1992.

Occupations

Name at birth

Roberts Avens

Pseudonym

Roberts Mūks, R. Lūks

Education

Dricēni 6-year Primary School
Dricēni

Aglonas klasiskā ģimnāzija
Aglona
R. Mūks: "No šiem laikiem – par spīti visām dumpībām – manī laikam ir palicis kāds reliģisks noslāņojums, kas nekad nav pazudis."

–1942
Riga State Gymnasium No.1
Raiņa bulvāris 8, Rīga
R. Mūks: "No Aglonas pārcēlos uz Rīgas 1. Valsts ģimnāziju, kur samīlējos seno grieķu un latīņu valodā. Kopš tā laika manī ir neviltots apbrīns pret klasisko senatni."

Lēvenas Katoļu universitāte
Lēvena
R. Mūks: "Nonācu senajā Luvēnas universitātē, kur jau studēja grupa latviešu ar Vatikāna atbalstu. Tur nu kļuva skaidrs, ka baznīckungs no manis neiznāks: nevarēju samierināties ar vienu otru dogmatisku ticības formulējumu."

–1956
Briseles Brīvā universitāte
Brisele
Ieguvis maģistra grādu Žurnālistikas fakultātē.

–1971
Fordham University
Ņujorka
Filosofijas doktora grāds.

studējisstudējis neilgi LU194?g.

Maltas pamatskola
Malta

University of Würzburg
Vircburga
Filosofijas fakultāte. Studē teoloģiju.

Baltijas Universitāte
Pinneberga

1943
Faculty of Philology and Phylosophy, UL
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Sāk studēt Klasisko filoloģiju, pagūst noklausīties tikai vienu lekciju.

1956–1958
University of Michigan
Mičigana
Grāds bibliotēkzinībās.

Participation in organisations

Residence

1923–1930
Galēni

1954–1958
Mičigana

1998–2006
Rīga

2013
Riebiņi
Atklātas Robertam Mūkam veltītas skulptūras.

Service

1943
Latvian Legion
Berlīne
1942–1943:Pirms nokļūšanas leģionā – militāra pirmapmācība vācu darba dienestā (Reichsarbeitsdienst – RAD).R. Mūks: "Iesaukts leģionā, nonācu tulku skolā Orānienburgā pie Berlīnes, kur mums mācīja vācu valodu un mērķī šaušanu. No tiem laikiem man ir pilnīgi pretīgs militārisms un viss, kas saistās ar kopsolī iešanu."

Emigrated

1956
Mičigana

Working place

1958
Mičigana
Bibliotekārs katoļu koledžā.Šajā laikā iepazinies ar latviešu literātiem, kas veido apvienības “Elles ķēķis” kodolu.

1963–1988
Iona University
Ņujorka
Reliģijas vēstures profesors.

1991–1993
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Lasa lekcijas Austrumu reliģijā. 1997: Latvijas Kultūras akadēmijas goda doktors.

Awards

2002
Literatūras gada balva.

2004
Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas piemiņas fonda balva.

Museums

2007
Galēni
Roberta Mūka muzejs; 2015. gadā muzejs atjaunots.

2007
Roberts Muks' Museum in Galeni
Galēni
Pēc Roberta Mūka aiziešanas viņsaulē tika saņemts bagātīgs atraitnes Elzas Avenas dāvinājums Galēnu pamatskolai ar novēlējumu ierīkot muzeju filosofam un dzejniekam Robertam Mūkam Galēnos. Sākumā dāvinājums tika izstādīts Galēnu kultūras nama mazajā zālē. Vēlāk, 2007. gadā, Galēnos, Skolas ielā 11c tika atklāta Roberta Mūka Piemiņas istaba. Taču jau kopš 2014. gada Roberta Mūka muzejs Galēnos Skolas ielā 11c darbojas kā akreditēts muzejs.

Memorials

2008
Galēni
Tēlnieces Māras Kalniņas veidots piemiņas kapakmens, kur akmenī izcirstais telpiskais krusts simbolizē dižā domātāja šķelto dzīvi: dzimtenē – trimdā, ieguvumos – zaudējumos, ticībā – bezcerībā.

2013
Galēni
Galēnu muižas parkā izveidota Filozofijas taka. Tā ir aptuveni 600 metrus gara un veltīta filosofam, reliģiju pētniekam un dzejniekam Robertam Mūkam. Takā izvietotas dzejnieka un filosofa darbos sakņotas tādas koka skulptūras-simboliski tēli kā "Čūska Uroboross", "Krokodils un es", "Cilvēks-olis", "Stārķis", "Eņģelis" un citas, kas labāk ļauj izprast domātāja netradicionālo skatījumu uz lietām un padara interesantāku, daudzveidīgāku, saprotamāku mūsu ikdienu.

Buried

2006
Galēni
Apglabāts Galēnu kapsētā.

Awards

Zinaīdas Lazdas prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Krokodils un es".
1980

Zinaīdas Lazdas prēmija
1985

Krišjāņa Barona prēmija
2001

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2003. gada 20. oktobra lēmumu.
IV šķira
2003

Annual Latvian Literary Award
2003

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas piemiņas fonda balva
2004