Rita Bebre

18 pictures

Rita Bebre (1938) – dzejniece un psiholoģe, psiholoģijas zinātņu doktore. Periodikā publicējusi rakstus un izveidojusi sešus mācību līdzekļus mākslas mācību iestādēm par daiļrades psiholoģiju un kreativitātes jautājumiem. Sastādījusi zinātnisku rakstu krājumu "Daiļrades psiholoģija Latvijā" (Valters un Rapa, 2008), veidojusi grāmatu par operas māksliniekiem "Un mūžīgs darba lauks" (Liesma, 1981), kā arī sastādījusi Lūcijas Zaimačas dzejoļu krājumu "Es, Lucija Zamaič, un mani vārdi" (Liesma, 1978). Sarakstījusi monogrāfiju "Radošuma pētniecība Latvijā (1922-2018)" (Salana Art, 2018) un grāmatu par spilgtākajiem savas dzīves notikumiem "Bebru dzimta attēlos un tekstos" (Salana Art, 2021)

Birth time/place

19.08.1938
Rēzekne
Dzimusi skolotāju ģimenē.

Professional activity

1964: pirmā publikācija – dzejolis "Tikšanās ar angļu studentiem Krakovas kafejnīcā" Bauskas rajona laikrakstā "Komunisma Ceļš".
Dzejoļu krājumi
1975: "Kodols" (Liesma).
1984: "Ugunstieksme" (Liesma).
Monogrāfijas
2018: "Radošuma pētniecība Latvijā (1922-2018)" (Salana Art).
Mācību līdzekļi
1973: "Literārā jaunrade" (Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte).
1979: "Personība un spējas" (Mācību iestāžu metodiskais kabinets).
1982: "Ievads daiļrades psiholoģijā" (Mācību iestāžu metodiskais kabinets).
1983: "Daiļrades procesu psiholoģija" (Mācību iestāžu metodiskais kabinets).
1985: "Daiļrades procesa posmi" (Mācību iestāžu metodiskais kabinets).
1987: "Mākslinieka personība, tās attīstība" (Mācību iestāžu metodiskais kabinets).

Education

–1956
Riga secondary school No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1956–1961
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.

1968–1971
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Latvijas Valsts universitātes psiholoģijas aspirante.

Working place

1965–1968
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 3, Rīga
Bijusi Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja zinātniskā līdzstrādniece.

1975–1990
Latvijas Valsts konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Docētāja.

1990–1991
Latvijas PSR Tautas izglītības ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts
Rīga
Latvijas PSR Tautas izglītības ministrijas zinātnes sektora galvenā speciāliste.

1991–1999
Rīga
Izglītības attīstības institūta (vēlāk – Pedagogu izglītības atbalsta centra) vadošā pētniece un docente.

1992
Latvian Council of Science
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga
Latvijas Zinātnes padomes granta grupas vadītāja.

1999
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola
Imantas 7. līnija 1, Rīga
Asociētā profesore daiļrades psiholoģijā, strādājusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā.

Participation in organisations

1988
Latvijas Zinātnieku savienība
Rīga
Latvijas Zinātnieku savienības padomes locekle.