Raivis Bičevskis

Raivis Bičevskis (1973) – Dr. phil. (2005), Latvijas Universitātes Vēstures unfilozofijas fakultātes asociētais profesors. Zinātniskās intereses: vācufilozofija no vēlīnajiem viduslaikiem līdz mūsdienām, vācu un Baltijasintelektuālo tradīciju saikne, J. G. Hāmaņa, J. G. Herdera, M. Heidegeraun
L. Klāgesa filozofija, fenomenoloģija, hermeneitika, ideju unintelektuālā vēsture, humanitāro zinātņu filozofiskās problēmas,pieredzes teorijas, filozofiskā antropoloģija.

Birth time/place

1973
Ērgļi

Professional activity

2005Dr. phil. (promocijas darbs "Patiesība un fakticitāte. Martina Heidegera agrīnie filosofiskie meklējumi 1909–1923").

Occupations

Education

1980–1991
Ērgļu vidusskola
Ērgļi

1992–1997
University of Latvia
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Studijas Vēstures un filozofijas fakultātē; bakalaura grāds filozofijā.

1997–1999
University of Latvia
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Studijas Vēstures un filozofijas fakultātē; filozofijas maģistra grāds.

1999–2000
Maincas Johannesa Gūtenberga universitāte
Saarstraße 21, Mainz
Filozofijas un jaunākās vēstures studijas ERASMUS programmas ietvaros.

1999–2003
University of Latvia
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Studijas doktorantūras programmā Vēstures un filozofijas fakultātē.

2001–2002
University of Münster
Bispinghof 3, 48143 Münster, Germany
Studijas.

Participation in organisations

2020 until now
Latvian Academy of Sciences
Latvijas Zinātņu akadēmija
Korespondētājloceklis.