Pīters Kotāns

06.02.1887 – 29.06.1943

Birth time/place

06.02.1887
Klaugas
Dzimis Birzgales (šobrīd Ilzeskalna) pagasta "Klaugās".

Place/time of death

29.06.1943
Vjatkas labošanas darbu nometne (Vjatlags)

Professional activity

Publicējis feļetonus ar pseidonīmiem Tyruļs, Tyrulis, Typuļs, Syuna.

Pseudonym

Tyruļs, Tyrulis, Typuļs, Syuna

Additional names

Pīters Kotans, Pēteris Kotāns

Working place

Bijis 2. Saeimas deputāts.

Deported

14.06.1941
Tīmaņi
Staļina represiju rezultātā deportēts no Šķaunes pagasta "Tīmaņiem".