Pēteris Zirnītis

1 picture
Roles: poet

28.11.1944 – 27.07.2001

Pēteris Zirnītis (1944–2001) – dzejnieks, izdevējs. Rakstījis arī prozas darbus, recenzijas. Bijis Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes sekretārs, LATINFORM galvenais redaktors, žurnāla "Karogs" nodaļas redaktors, Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja direktors, apgāda "Nordik" dibinātājs un prezidents.

Birth time/place

28.11.1944
Rīga

Place/time of death

27.07.2001
Rīga

Personal information

Dzimis aktrises Mildas Puķes ģimenē.

Professional activity

1961, 18. apr.: pirmā publikācija – dzejolis "Cilvēks Visuma tālēs" laikrakstā "Pionieris".
Dzejoļu krājumi
1969: "...laineri paceļas gaisā".
1975: "Noktirne un gaiļa dziesma".
1979: "Redzējumi".
1983: "Laika ziņas".
1990: "Liecinieks uz sliekšņa".
1994: "Vēl vizuļo".
1999: "Aizliegtais psalms".
2014: "Bez komentāriem".

Grāmatas bērniem 1983: "Bilžu grāmata par manu draugu Ķūķi, viņa draugiem un dažādiem piedzīvojumiem"(kopā ar Anitu Jansoni-Zirnīti).
2012: "Ķūķis staigā kājām" (kopā ar Anitu Jansoni-Zirnīti).
2013: "Ķūķis iet gar jūru" (kopā ar Anitu Jansoni-Zirnīti).
2014: "Ķūķis stāsta" (kopā ar Anitu Jansoni-Zirnīti).
Sastādītājs1990–1991: dzejas izlase 2 sējumos "Lūgšana".
1990: dzejoļu krājums "Latvijai".
1990: dzejoļu krājums "Mīlot".
1990: rakstu krājums "Rūdolfs Pinnis. Glezniecība".
1989: dzejas izlasi "Pasaule šorīt jauna".
1981: dzejoļu izlase "Sudraba sētuve".
1980: "Dziesma dimantam: pasaules tautu rakstnieki – Ļeņinam".
1977: izlase "Sarkani pavedieni" (kopā ar Reini Ādmīdiņu).
1975: dzejoļu izlase "Меч и солнце" (kopā ar Laimonu Pēlmani).
Tulkojumi no krievu valodas1975: Mustajs Karims "Gadu pēdās" (no baškīru valodas parindeņiem atdzejojis kopā ar Māru Misiņu, Rūtu Ventu).
1980: Voldemārs Bāls. "Brīnišķīgā Marianna".
1980: Vladimirs Mihailovs "Viņpus durvīm".
1981: Vladimirs Mihailovs "Savam brālim sargs".
1987: Vladimirs Mihailovs "Trešā pakāpe".
Pētera Zirnīša dzeju komponējuši Uldis Stabulnieks, Jānis Porietis, Selga Mence, Aldonis Kalniņš, Edmunds Goldšteins, Agris Engelmanis, Ivars Vīgners, Egils Straume, Pēteris Vasks, Atis Priedītis, Vilnis Kundrāts.

Quotes

“Rakstnieku saietos Pēteri vienbalsīgi allažiņ ievēlēja par
sapulces vadītāju vai līdzvadītāju. Kāpēc? Tāpēc, ka dzejnieks lēnprātīgi prata
sarunas iepludināt lietišķā gultnē. Pēterim galvā turējās statūtu paragrāfi.
Rakstnieku daudzie uzvirmojumi iegūla lēmumprojektos lakoniski un visiem
saprotami. Pats būdams savaldīgs, Pēteris prata savaldīgumu pavairot. Pat
ieskurbušie strīdnieki atslodzes pulcinātavās pierima.
Būdams dažnedažādos amatos, dzejnieks sabiedriskajos darbos
un algotajos posteņos prata salīdzsvarot neiespējamības ar iespējamībām.
Pēteris tāpat kā radoši kolhoza priekšsēdētāji tā laika neizbēgamības apstākļos
diplomātiski un ar gudru viltību veicināja latviskumu. Priekšsēdētāji balstīja
korus, deju kolektīvus, studijas. Pēteris Rakstnieku savienībā un Rakstniecības
muzejā labvēlīgi ietekmēja latviešu literatūras procesu. Dzejnieks bija dzimis
organizators, un, kad radās izdevība dibināt apgādu, iepriekš uzkrātais
pieredzējums rezultatīvi izpaudās “Nordik” aktivitātēs.”


Hānbergs, Ēriks. Līdzsvarotājs. Pēteris Zirnītis: atcerēs, dzejā, fotogrāfijās. Rīga: Nordik, 2004, 112. lpp.
"Krājumos "..laineri paceļas gaisā" (1969), "Noktirne un gaiļa dziesma" (1975), "Redzējumi" (1979), "Laika ziņas" (1983), "Liecinieks uz sliekšņa" (1990) apvienojas racionalitāte ar romantisku patosu, pilsoniskas atbildības caurstrāvota sociālo parādību analīze mijas ar elēģiskām intonācijām. Tēlainībā dominē redzes gleznas, kaleidoskopiskums. Pirmajos krājumos pārsvarā verlibrs, vēlāk – tradicionāli atskaņots pants.
Grāmatas "Vēl vizuļo" (1994) un "Aizliegtais psalms" (1999) Zirnītis veidojies daļēji kā izlases, iepriekšējo krājumu dzejoļus papildinot ar jauniem darbiem. Noslīpētas kompozīcijas ietilpīgajā lakonismā atsedzas pieredzes briedināta, rezignētas intonācijas balstītas un dzidrināta poētiskā pasaule."

Sekste, Inguna. Pēteris Zirnītis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 668. lpp.

Affinities

Anita Jansone-Zirnīte - Wife
Milda Puķe - Mother

Occupations

Pseudonym

P. Gaujmalietis

Participation in organisations

Latvijas PEN klubs
Biedrs, priekšsēdētāja vietnieks

1971–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990–2001
Latvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

Education

1963
Riga secondary school No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1971
Ļeņingradas Valsts universitāte
Sanktpēterburga
Beidzis Psiholoģijas fakultāti.

1984
PSKP CK Sabiedrisko zinātņu akadēmija
Maskava

Working place

1969–1972
Latvijas Televīzija
Nometņu iela 62, Rīga

1972–1975
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

1976–1980
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Konsultants referents

1980–1982
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Valdes sekretārs

1984–1986
LATINFORM
Rīga
Galvenais redaktors

1988
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Nodaļas redaktors

1988–1994
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 2, Rīga
Muzeja direktors

1992–2001
Nordik
Rīga
Apgāda dibinātājs un līdz mūža beigām bijis tā prezidents

Travelled

1970
Vācijas Federatīvā Republika

1972
Polija

1973
Vācijas Federatīvā Republika

1975
Beļģija
Dalība kultūras seminārā.

06.05.1977–16.05.1977
Ščecina
Dalība Polijas Grāmatu dienās.

08.1977
Šverīne
Dalība dzejnieku seminārā.

08.1978
Vācijas Demokrātiskā Republika
Brauciens uz dzejas semināru.

10.1980–11.1980
Vācijas Federatīvā Republika
Brauciens sakarā ar literārās asociācijas "KOGGE" ielūgumu.

05.1981
Somija
Brauciens PSRS Miera aizstāvēšanas komitejas grupā.

09.1982
Vācijas Demokrātiskā Republika
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

09.1982
Amerikas Savienotās Valstis
Brauciens PSRS Draudzības biedrības "Rodina" delegācijas sastāvā.

09.1982
Kanāda
Brauciens PSRS Draudzības biedrības "Rodina" delegācijas sastāvā.

09.1984
Rostoka
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

12.1984
Indija
Brauciens KFSR Rakstnieku savienības speciālās grupas sastāvā.

12.1984
Malaizija
Brauciens KFSR Rakstnieku savienības speciālās grupas sastāvā.

12.1984
Singapūra
Brauciens KFSR Rakstnieku savienības speciālās grupas sastāvā.

08.1985
Čehoslovākija
Tūrisma brauciens.

Buried

Burtnieku pagasts
Apglabāts Burtnieku kapos.