Pēteris Sviris

1 picture

30.01.1891 – 03.02.1938

Pēteris Sviris (īst. v. Pēteris Blūmfelds; 1891.30.I Jaunsvirlaukas pag. - 1938.3.II Butovas poligonā, PSRS) - dzejnieks, žurnālists.
Dz. lauku amatnieka ģim. Beidzis Jaunsvirlaukas min-jas sk. (1906) un Valmieras skolotāju semināru (1911). Strād. par skolotāju Cēsu draudzes sk. (1911-13) un Kalētu min-jas sk. (1913-15). Stud. ekonomiku A. Šaņavska Maskavas Tautas univ. (1915-16). Bijis kontroles komis. pr-js Maskavas darbaļaužu dep. padomē (1917-18). Pilsoņu kara laikā bijis militāro žurn. red. darbinieks dažādos frontes sektoros. Laikr. "Krievijas Cīņa" (1926, 1930) un "Komunāru Cīņa" (1930-31) redaktors. PSRS RS b. (1934). Darbojies Kominternes Latv. sekcijā. Arestēts 1937.4.XII, represēts, reabilitēts pēc nāves.
Dzejoļus sācis publicēt no 1911. Bijis līdzautors dzejoļu kopojumiem "Uguns un ziedi" (Harkovā 1920) un "Jaunais laiks" (1924). Dzejoļus public. arī latv. periodikā PSRS. Tradicionālā formā rakstītajā S. lir. dzejā, arī poēmā "Metāla gads" (1926) un satīr. dzejas krāj. "Politiski pamfleti par dzimteni" (1925) atbilstoši laikmeta oficiālajai ideoloģijai slavinājis komunāru varonību cīņās ar šķiras ienaidnieku un soc. celtniecības darbu. Darbojies arī publicistikā.
Izd. "Izlase" (1960).

Birth time/place

30.01.1891
Jaunsvirlauka

Place/time of death

03.02.1938
Butova

Occupations

Name at birth

Pēteris Blūmfelds

Education

1902–1906
Jaunsvirlaukas ministrijas skola
Jaunsvirlauka

1907–1911
Valmieras skolotāju seminārs
Valmiera

1915–1916
A. Šaņavska Maskavas Tautas universitāte
Maskava
Studējis ekonomiku.

Working place

1911–1913
Cēsu draudzes skola
Cēsis
Skolotājs

1913–1915
Kalētu divklasīgā ministrijas skola
Kalēti
Skolotājs

1917–1917
Maskava
Maskavas darbaļaužu deputātu padomes kontroles komisijas priekšsēdētājs

1919–1921
Pilsoņu kara laikā bijis militāri populārzinātnisko žurnālu "Гражданская война" ("Pilsoņu Karš"), "Революционный фронт"("Revolucionārā Fronte"), "Армия и революция" ("Armija un Revolūcija") redakciju darbinieks dažādos frontes sektoros.

1923–1937
Izdevniecība "Prometejs" (1923–1937)
Maskava
Izdevniecībā "Prometejs" veicis līgumdarbus.

1926
Laikraksts "Krievijas Cīņa"
Maskava
Redaktors

1930
Laikraksts "Krievijas Cīņa"
Maskava
Redaktors

1930–1931
Laikraksts "Komunāru Cīņa"
Maskava
Redaktors

Residence

1929–1937
Lubyanskiy Proyezd, Moscow
Lubyanskiy Proyezd, 3/6, dz. 39

Buried