Pēteris Skrastiņš

20.07.1866 – 05.04.1913

Pēteris Skrastiņš (1866–1913) – pirmais latvietis – grāmatu iespiedējs un izdevējs Valmieras novadā. Kopš 1893. gada iespiedis Valmieras pilsētas un tās apkārtnes, gan citu reģionu autoru grāmatas, dažādus pasūtījuma darbus un sīkiespieddarbus, kopumā apmēram 200 iespiedumu. Pētera Skrastiņa apgādībā iznāk apmēram 50 grāmatas – daiļliteratūra, galvenokārt Valmieras un tuvākās apkaimes literātu Voldemāra Dāvida Baloža un viņa brāļa Rietekļa (Jūlija Baloža), Jāņa Neilanda, arī Zeiboltu Jēkaba darbi, kā arī mācību literatūra un populārais "Dzimtenes kalendārs". Nozīmīgākais Pētera Skrastiņa ieguldījums ir Eduarda Veidenbauma pirmo kopoto rakstu izdošana (sastādītājs Edvards Treimanis-Zvārgulis, 1–6, 1907–1909). Pēc Veidenbauma apcerējuma "Gabals iz tautsaimniecības" izdošanas viņa kopoto rakstu 5. sējumā Pēterim Skrastiņam tiek piespriests sešu mēnešu cietumsods un tirāža iznīcināta. 1911. gadā spiestuve darbību izbeidz.

Birth time/place

20.07.1866

Place/time of death

05.04.1913

Personal information

Bijis precējies.

Professional activity

Izdevējdarbība un grāmatu iespiešanaGrāmatniecības uzņēmumu atvēris 1887. gadā, ar sietuvi papildinājis 1903. gadā. Uzņēmums atradās Valmierā, Rīgas ielā 7, veikals arī Valkā, Maskavas ielā 31.

Kopš 1893. gada iespiedis Valmieras pilsētas un tās apkārtnes, gan citu reģionu autoru grāmatas, Kauguru Lauksaimniecības biedrības (K. Ulmaņa darbus piensaimniecībā un cūkkopībā) pasūtījuma darbus un sīkiespieddarbus (statūtus, pārskatus, cenrāžus, katalogu), kā arī pats savus izdevumus, kopumā apmēram 200 iespiedumu.

Pētera Skrastiņa apgādībā iznāk apmēram 50 grāmatas – daiļliteratūra, galvenokārt Valmieras un tuvākās apkaimes literātu Voldemāra Dāvida Baloža un viņa brāļa Rietekļa (Jūlija Baloža), Jāņa Neilanda, arī Zeiboltu Jēkaba darbi, kā arī mācību literatūra un populārais "Dzimtenes kalendārs" (1901–1915).
Nozīmīgākais Pētera Skrastiņa ieguldījums ir Eduarda Veidenbauma pirmo kopoto rakstu izdošana (sastādītājs Edvards Treimanis-Zvārgulis, 1–6, 1907–1909).
Pēc Veidenbauma apcerējuma "Gabals iz tautsaimniecības" izdošanas viņa kopoto rakstu 5. sējumā Pēterim Skrastiņam 1907. gadā tiek piespriests sešu mēnešu cietumsods un tirāža iznīcināta.
1911. gadā spiestuve darbību izbeidz.

Pēc Pētera Skrastiņa nāves viņa atraitne kopā ar pārvaldnieku turpina vadīt grāmatu veikalu līdz 1917. gada augustam, kad Baltijas Lauksaimniecības biedrība no Skrastiņa mantiniekiem nopirka grāmatu spiestuvi un grāmatu veikalu, uz tā bāzes dibinot kooperatīvu – izdevniecību "Zeme".
1921. gadā kādreizējo grāmatu veikalu līdz ar tipogrāfisko aprīkojumu P. Skrastiņa atraitne iznomāja Rihardam Zatleram.
Avoti
Aleksejs Apīnis (b. g.). Šķirklis Skrastiņš Pēteris. Datubāze "Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam". http://lgdb.lnb.lv/index/person/952/

Working place

P. Skrastiņa apgāds
Rīgas iela 7, Valmiera
Pētera Skrastiņa tipogrāfija sākotnēji atradusies Rīgas ielā 7, Valmierā. Ap 1910. gadu uzcelts jauns nams.

Valka
Pētera Skrastiņa grāmatu veikals atradās arī Valkā, Maskavas ielā 31.

Detention

1910–1911
Valmiera
Par Edvarda Treimaņa-Zvārguļa sastādīto Eduarda Veidenbauma Kopoto rakstu 5. sējuma izdošanu piespriests sešu mēnešu cietumsods, ko Pēteris Skrastiņš izcieš Valmieras cietumā.

Buried

Valmieras pilsētas kapi
Apglabāts jaunajos pilsētas kapos.