Osvalds Sukurs

1 picture
Roles: author, poet

28.06.1909 – 15.07.1941

Osvalds Sukurs (1909-1941 (?)) – rakstnieks, dzejnieks. Pirmā pasaules kara laikā bijis bēgļu gaitās, trīs gadus pavadot Maskavā, vienu – Ukrainā. Pēc kara atgriezies Latvijā, dzīvojis Gulbenē, kur mācījies pamatskolā; vēlāk dzīvojis un mācījies Cēsīs, kur apguvis arī vijoles spēli pie rakstnieka un atdzejotāja Diženajo Bernharda. Apmeklējis lekcijas Tautas universitātē. 30. gados pārcēlies uz Rīgu, kur strādājis par kinomehāniķi "Piena restorānā", vēlāk par laikraksta "Lokomotīve" atbildīgo redaktoru un citus darbus. Par Sukura nāvi nav viennozīmīgu liecību, taču tuvinieku sniegtās ziņas vēsta, ka 1941. gada 15. jūlijā vācieši viņu apcietinājuši un tā paša gada oktobrī ticis paziņots par viņa nāvi nošaujot. Pirmās publikācijas – 17 gadu vecumā, 1926. gadā. Tām sekojis autora paša izdots dzejoļu krājums "Saulainā tāle" (1928). Kopā ar Jāni Sarmziedu (īstajā vārdā Jansons) un Augustu Broci sarakstītajā grāmatā "Dzeju cikls" (1932) publicējis dzejoļu kopu "Noskaņas" (ar pseidonīmu Osvalds Dienvidnieks). Sarakstījis divus stāstu krājumus, stāstu krājumu bērniem, kā arī četrus romānus. Stāstos galvenokārt apcerēta mīlestība, savukārt romānos dominē tematiska daudzveidība, raits sižeta risinājums, lai gan daudzviet lasāms arī nepārliecinošs tēlotās vides kolorīts, psiholoģiski un sociāli vienkāršoti raksturi. Periodikā publicējis dzejoļus, stāstus un intervijas ar kultūras darbiniekiem.

Birth time/place

28.06.1909
Rīga
Dzimis strādnieka ģimenē kā vienīgais bērns.

Place/time of death

15.07.1941
Ziņas par Sukura nāvi atšķiras; ir ziņas par apcietinājumu un nāvi 1941. gadā; citviet kā miršanas laiks minēts 1958. gads.

Personal information

Sukurs savu pseidonīmu pieņēmis neilgi pēc dzejnieka Jāņa Ziemeļnieka nāves. Kādā draudzīgā kolēģu saietā, kurā piedalījies arī Augusts Brocis un Alberts Birzmalnieks, Ābeltiņu Ziedonis ieteicis Dienvidnieka vārdu.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmās publikācijas

1926: pirmā publikācija – feļetons "Mārtiņu zoss" laikrakstā "Malienas Ziņas" (1926.11.11.).
1927: pirmais stāsts "Salauztais gredzens" laikrakstā "Gulbenes Ziņas" (1928.07.13.).

LITERĀRIE DARBI

Dzeja

1928: dzejoļu krājums "Saulainā tālē" (autora izdevums, Gulbene).
1932: grāmata "Dzeju cikls" (kopā ar Jāni Sarmziedu un Augustu Broci, izdevis Valters un Rapa).

Publicējis dzejoļus, stāstus un intervijas ar kultūras darbniekiem periodikā, tostarp – laikrakstā "Brīvā Zemē", "Pasaules Pasts", "Dailes Magazina", "Cīrulītis", "Sidraba zvanos", "Kino", "Preses Vēstnesis", "Dzelzceļnieks", "Elegance", "Lokomotīve" u.c.

Proza

1933: stāstu krājums "Edinburgas Ērika" (Valters un Rapa).
1933: stāstu krājums "Uz laimesa drupām" (Gauja).
1934: romāns par 1. pasaules karu “Kalnu ērgļi" (Daiņa).
1935: stāstu krājums bērniem "Brūklenāju vainadziņš" (Orients).
1935: romāns par mīlestību "Mīlas augstā dziesma" (Daina, pārizdots 1996. gadā (SIA "Elita" (v/u "Poligrāfists”)).
1936: romāns par čigānu dzīvi "Fenga un Ardžamanda" (Latvju Grāmata).
1937: romāns par ceļotāju dzīvi Francijā, veidots pēc jūrnieka nostāstiem "Ogļrači" (Grāmatu Zieds).

Occupations

Pseudonym

Osvalds Dienvidnieks

Education

Cēsis
Cēsīs mācījies vidusskolā, dzīves apstākļu dēļ vidusskolu nav beidzis.

1921
Gulbene Primary School
Gulbene
Mācījies pamatskolā Gulbenē.

1925–1928
Latvijas Tautas universitāte

Residence

1914–1917
Maskava

1918
Ukraina

1928–1941
Rīga

Working place

1928–1929
Rīga
Strādājis par kinomehāniķi "Piena restorānā".

1930–1940
Rīga
Strādā dzelzceļa pārvaldē.

1940–1941
Rīga
Laikraksta "Lokomotīve" atbildīgais redaktors.