Osvalds Mauriņš

1 picture

15.03.1932 – 12.03.2016

Osvalds Mauriņš (1932–2016) – rakstnieks, žurnālists. Kopš 1955. gada strādājis par Cēsu rajona laikraksta "Padomju Druva" redaktora vietnieku. Publicējis dzeju un prozu. 1972. gadā tika izdots pirmais Osvalda Mauriņa miniatūru krājums "Krustviļņi", bet 1982. gadā "Baltās nomoda naktis". Vēlāk rakstījis vairākus romānus kā "Nelaikā dzimušie" un "Otrā jaunība".

Birth time/place

15.03.1932
Mētrienas pagasts
Dzimis Mētrienas pagasta Liepsalās.

Place/time of death

12.03.2016
Cēsis

Personal information

Dzimis jaunsaimnieku ģimenē. No 1941. līdz 1947. gadam mācījies Mētrienas pamatskolā, no 1947. līdz 1951. gadam Aizupes meža tehnikumā. No 1963. līdz 1968. gadam neklātienē studējis žurnālistiku Augstākajā partijas skolā Maskavā. Strādājis Strenču mežsaimniecības Pedeles mežniecībā par mežziņa palīgu.

Professional activity

Literārā darbībaPirmā publikācija
1953: dzejolis "Skolēni sēj mežu" žurnālā "Karogs" (8. nr.).Proza
1972: "Krustviļņi".
1981: "Baltās nomoda naktis".
1994: "Nelaikā dzimušie".
1997: "Ievziedu mīlestība".
2001: "Hameleonu rotaļas latviešu gaumē".
2005: "Divi romantiski romāni".
2006: "Otrā jaunība".
2008: "Makšķernieka piedzīvojumi".
2011: "Otrā mīla".
2012: "Pīlādžogu elēģija"
2013: "Viss nāk un aiziet tālumā".
2014: "Dzīves ziedēšana".
2015: "Laimes mirkļi kā lācenes".

Quotes

Par Osvaldu Mauriņu"Osvalda darbiem raksturīgs tāds vēstošs rāmums (vai sēdēšanai pie ūdeņiem to rosinājusi?),vietumis uzsprāgst pa asprātības dzirkstij vai teicienam, kurš tad nu var būt raksturīgs tikai tam cilvēkam, kas to saka un nevienam citam. Sava pirmā krājuma "Krustviļņi" priekšvārda Osvalds Mauriņš saka apmēram tā: "Cilvēki, kurus esmu sastapis savās žurnālista gaitās parasti nav pārāk atklāti, bet atpūtas brīžos un it sevišķi pie ūdeņiem sastaptie bieži vien kļuvuši par manu stās tu varoņiem." Tam var piekrist, un tomēr – aprakstīt ikdienā piedzīvotu notikumu vēl nenozīmē – uzrakstīt stāstu, un to zinās ikviens, kas ar rakstīšanu kaut cik nodarbojies. Jāpārvar tā saucamā "materiāla pretestība" un, manuprāt, Osvalds Mauriņš to prot."

Andris Vīksna. Ja es būtu kritiķis... Padomju Druva, 13.03.1982.Par krājumu "Krustviļņi""Jebkuram literāram darbam jāceļ cilvēka pašvērtība, pašapziņa, jāieved jaunā dzīves gudrībā. Kā to dara Osvalds Mauriņš?Rakstnieks nav visu uzrakstījis vienā līmeni. Viņam padodas raksturošana darbībā, simpātiskā ir iepazīstināšana, kurai vijas cauri asprātība, ironija, humors, iekšējais monologs, dialogs. Taču gandrīz visus stāstus autors sagandē ar nobeigumu. Fināli nepārliecina, kaitina."

Linards Strelēvičs. Nebalstīties tikai uz krustviļņiem. Literatūra un Māksla, 06.01.1973.

Occupations

Education

1941–1947
Mētrienas astoņgadīgā skola
Mētriena

1947–1951
Aizupes meža tehnikums

1963–1968
PSRS CK Augstākā partijas skola
Maskava
Žurnālistika

Working place

1951–1955
Strenču novads
Strādājis Pedeles mežniecībā par mežziņa palīgu.

1955
Laikraksts "Padomju Druva"
Cēsis
Redaktora vietnieks

Buried

Meža kapi