Osvalds Akmentiņš

3 pictures

Osvalds Akmentiņš (1914–2004) – publicists. Aktīvi darbojies žurnālistikā un sabiedriskajā darbā. Pirmā publikācijas kopš 20. gs. 30. gadiem. 1944. gada rudenī devās bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk izceļoja uz ASV, dzīvoja Bostonā. Vācis arhīvu par veclatviešiem Amerikā, kā arī publicējis grāmatu "Amerikas latvieši" (1958), "Latvijas idejas Amerikā" (1969) un citas. Ap 200 rakstu par Latviju un Baltijas valstu problēmām iespiests amerikāņu laikrakstos.

Place/time of death


Bostona

Birth time/place

30.05.1914
Vecsniedzes

Personal information

Dzimis amatnieka ģimenē.

Precējies ar Irēni Akmentiņu (dzimusi Ulmane), dēli Juris Akmentiņš un Pēteris Akmentiņš, meita Sandra Akmentiņa.

Professional activity

DARBĪBA ŽURNĀLISTIKĀ

1932: pirmā publikācija jaunatnes žurnālā "Dzintarzeme".
Darbojies laikrakstos "Jaunajā Dienas Lapā," "Pēdējā Brīdī", "Rīts", "Brīvā Zeme" un reģionālajos laikrakstos kā dienas korespondents.

Vairākus gadus pavadījis Ērgļos, kur pētījis Rūdolfa Blaumaņa gaitas un rakstnieka saskari ar vietējiem ļaudīm. Par Rūdolfu Blaumani plašāks apcerējums iespiests "Latvju Mēnešrakstā".

Otra pasaules kapa laikā rakstījis frontes laikrakstam "Daugavas Vanagi", kur sniedzis kultūrvēsturiskas studijas par pirmajiem latviešu kara koresdentiem jau no serbu un turku kara laika. Beidzis Oļģerta Liepiņa vadīto Darba kameras žurnālistikas kursu.
1946–1948: laikraksta "Nākotnes Ceļš" redaktors , darbojies arī citos latviešu bēgļu laika un trimdas izdevumos, tostarp "Latvju Žurnāls", "Laiks", "Latvija Amerikā"; publicējis apceres par dažiem izciliem veclatviešiem Jēkabu Siebergu, Frici Freidenfeldu un citiem, arī par latviešu māksliniekiem trimdā.
1950: rediģēja laikrakstu "Bostonas Ziņas".

Quotes

PAR OSVALDU AKMENTIŅU

"No Vietalvas pagasta Vecsniedzēm Vidzemē līdz Bostonai Amerikai ir tāls un raibs ceļš, ko liktenis lēmis nostaigāt publicistam Osvaldam Akmentiņam [..]. Nav bijusi viegla viņa augšupeja no gājēja jaunekļa, kam jāizbauda visas lauku dzīves grūtības, līdz šobrīd redzamam preses darbiniekam. Arī izglītība vairāk iegūta pašmācības ceļā, kaut, aizgājis no laukiem uz Rīgu, iestājās Latvijas Tautas universitātē, kur klausījās lekcijas Mākslas un filozofijas fakultātē. Diena aizritēja darbā, vakari – skolā. Pats viņš par sevi saka: "Visu to darīju tāpēc, ka par savu dzīves uzdevumu uzskatīju kalpošanu rakstiem.""

Sudrabiņš, Jānis. Osvaldam Akmentiņam – 75. Pilsonis, 1992, 25. aug.

Occupations

Education

Pabeidzis Darba Kameras žurnālistu kursus.

1924–1929
Sausnējas sešklasīgā pamatskola
Sausnēja

1929–1930
Suntažu sešklasīgā pamatskola
Suntaži

1938–1941
Latvijas Tautas universitāte
Rīga
Studējis Mākslas un filozofijas fakultātē.

Working place

Laikraksts "Latvija Amerikā"
Toronto
Līdzstrādnieks.

Rīga
Paralēli studijām Latvijas Tautas augstskolā strādājis Rīgas spirta fabrikā.

Participation in organisations

Latviešu preses biedrība
Bostona

Bostona
Latviešu-lietuviešu vienības dalībnieks.

Daugavas Vanagi
Bostona
Darbojās Bostonas nodaļā.

Emigrated

10.1944
Vācija
Ar ģimeni devās bēgļu gaitās.

1950
Amerikas Savienotās Valstis

Residence

1945–1950
Ķīle
Dzīvoja latviešu bēgļu nometnē.

1950–2004
Bostona

Buried

09.01.2004
Vestroksberija
Apbedīts Ģetzemanes kapos.

Awards

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par aktīvu 50 gadu darbu žurnālistikā, īpaši pievēršoties nacionālajiem jautājumiem.
1993