Olga Daukšta

Roles: teacher, writer

1893 – 1956

Olga Daukšta (1893–1856) – Daugavpils poļu dzejniece un māksliniece.

Birth time/place

1893
Rīga

Place/time of death

1956
Daugavpils

Personal information

Dzimusi poļu–latviešu katoļu ģimenē.
1912: ar zelta medaļu absolvējusi Emīlijas Lihtarovičas poļu ģimnāziju Rīgā.
Pirmā pasaules kara laikā devusies uz Krieviju, strādājusi par skolotāju Jaroslavā, vēlāk studējusi glezniecību Maskavā.
Pēc kara atgriezusies Latvijā, apmetusies uz dzīvi Dinaburgā, tagadējā Daugavpilī.
1922–1936: Daugavpilī strādājusi par poļu literatūras, zīmēšanas un vācu valodas skolotāju.
1936–1939: studējusi Viļnas universitātes literatūras un slāvu valodu fakultātē, studijas nepabeidz.
Otrā pasaules kara laikā strādājusi par skolotāju.

Professional activity

DZEJAS KRĀJUMI

1930: "Dźwina o zmierzchu".
1933: "Błękitne inicjały".
1937: "Walet kierowy".

1912: dzejas iekļauta Latvijas poļu dzejnieku antoloģijā "Z okolic Džwina".

Quotes

PAR OLGAS DAUKŠTAS DZEJU

"Olgas Daukšta atšķiras ar savu temperamentu. Viņas dzīvās valodas izjūta spēj dzejoļa skanīgajā matērijā grodi savīt krāšņu tēlainību ar tumšu traģiskas nolemtības nojausmu. Simbolisma ietekmes caurauž gēnos ierakstītā baltu senču panteistiskā dabas izjūta, sevišķi spilgti izpaužoties Daugavas tēla traktējumā - lielā upe Olgas Daukštas dzejā iegūst sievietes vaibstus: tā ir bīstama un vienlaikus sargājoša kā māte. Taisni šī dzīvā un patiesā intonācija, kas intuitīvi uztvērusi šā - dažādu tautu un kultūru cauraustā reģiona būtību, ļauj nosaukt Olgu Daukštu par labāko dzejnieci bijušajās Polijas inflantēs. Šī balss vēl šodien skan tikpat dzidri un skaidri, atgādinot par kādu mūsu pašu kultūrai piederīgu blakusstrāvu, kura mums vēl ir jāatklāj."

Salējs, Māris. Pašu acīm apslēpta kultūras blakusstrāva. Karogs, Nr.12 (01.12.1995)

Occupations

Name at birth

Olga Daukszta

Working place

1928–1934
Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija
Daugavpils iela
Skolotāja.

1935–1936
Daugavpils State 2nd Gymnasium
Daugavpils
Skolotāja.

1940–1941
Daugavpils poļu vidusskola
Daugavpils
Poļu un krievu valodas skolotāja.

1944–1948
Grīvas 8. pamatskola
Daugavpils
Skolotāja.

1944–1948
Daugavpils 3. vidusskola
Daugavpils
Skolotāja.