Olga Balodīte

19.07.1901 – 27.10.1976

Birth time/place

19.07.1901
Polocka

Place/time of death

27.10.1976
Rīga

Occupations

Working place

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja
Rīga
Instruktore skolu nodaļā

1946–1962
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Vadīja mācību grāmatu un pedagoģiskās literatūras redakciju, kopš 1949. gada – izdevniecības galvenā redaktore.