Ojārs Zanders

1 picture

11.03.1931 – 31.03.2018

Ojārs Zanders (1931–2018) – literatūras un grāmatniecības vēsturnieks. Bijis ZA Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītājs, vēlāk galvenais bibliogrāfs. Veidojis kultūrvēsturiskas izstādes, lasījis lekcijas par grāmatniecību, literatūras zinātnes vēsturi, kultūras sakariem. Publicējis vairāk nekā 600 rakstus par kultūras mantojuma un grāmatniecības jautājumiem. Grāmatu "Tipogrāfs Mollīns un viņa laiks" (1988), "Senās Rīgas grāmatniecība un kultūras Hanzas pilsētu kopsakarā" (2000) autors. Rakstījis arī dzeju "Dažādu gadu balsis" (1999). Periodikā publicētie raksti, esejas, stāsti, dzejoļi apkopoti grāmatā "Gadsimtu silueti Rīgas bruģakmeņos" (2002).

Birth time/place

11.03.1931
Jaungulbenes pagasts
Dzimis Jaungulbenes pagasta Lejiešos.

Place/time of death

31.03.2018

Personal information

Dzimis fotogrāfa ģimenē. 

Professional activity

1965: pirmā publikācija – raksts par Kārli Veidenbaumu "Par dzejnieka brāli" (Literatūra un Māksla, 6.03.) Gan Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā, gan Akadēmiskajā bibliotēkā veidojis daudz kultūrvēsturiskas izstādes, lasījis lekcijas par grāmatniecību, literatūrzinātnes vēsturi, kultūras sakariem.Publicējis vairāk nekā 600 rakstus par kultūras mantojuma un grāmatniecības jautājumiem. 
Grāmatas1988: "Tipogrāfs Mollīns un viņa laiks"2000: "Senās Rīgas grāmatniecība un kultūras Hanzas pilsētu kopsakarā"2002: "Gadsimtu silueti Rīgas bruģakmeņos" (periodikā publicētie raksti, esejas, stāsti, dzejoļi)Dzeja1999: "Dažādu gadu balsis" 

Affinities

Education

–1951
Gulbenes 1. vidusskola
Skolas iela 12, Gulbene

–1956
Rīgas Pedagoģiskais institūts
Raiņa bulvāris 29, Rīga
Studējis Svešvalodu fakultātē.

Participation in organisations

Working place

1956–1958
Apes vidusskola
Ape
Vācu valodas skolotājs.

1958–1960
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Vienības iela 13, Daugavpils
Vācu valodas docētājs.

1960–1968
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 3, Rīga
Zinātniskais līdzstrādnieks un nodaļas vadītājs.

1968–1992
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka
Riharda Vāgnera iela 4, Rīga
Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītājs.

1992–2000
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka
Rūpniecības iela 10, Rīga
Galvenais bibliogrāfs.

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2002. gada 12. aprīļa lēmumu.
IV šķira
2002

Rīgas domes un LZA balva zinātnē
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu Rīgas grāmatniecības un kultūrvēstures izpētē.
2003