Ojārs Šteiners

1 picture
Roles: artist, painter

Ojārs Šteiners (1927) – gleznotājs un grafiķis. Abstraktā ekspresionisma pārstāvis. Strādājis eļļas un akrila tehnikā, arī litogrāfijas un oforta, arī asējuma, koka un linogriezuma tehnikā. Darinājis arī dekorācijas Čikāgas latviešu teātra iestudējumiem.

Birth time/place

16.05.1927
Alūksne

Personal information

Vācu okupācijas laikā iesaukts kara izpalīgos, nonācis Vācijā.

1950: izceļoja uz Ameriku.
1951: iesaukts ASV armijā.

Professional activity

Zīmēt sācis ļoti agri. Zīmēšanas skolotājs Alūksnes pamatskolā bija zaļvārnietis Roberts Mazjānis, kas ik pavasari rīkojis skolas labāko zīmētāju darbu skates.

Profesionāls gleznotājs.
1958: pavadīja Itālijā, visvairāk Florence, arī Spānijā, Parīzē.

Izstādes

1953: Pirmo Vispārējo Amerikas Latviešu Dziesmu Svētku izstāde North Western Universitātē, Čikāgā
Latviešu Jauno Mākslinieku izstāde Avant Art galerijā, Čikāgā
1955: Ņujorkas un Čikāgas Jauno Mākslinieku izstāde Zilā Zirnekļa galerijā, Ņujorkā
Čikāgas Jauno Mākslinieku izstāde Jaunatnes Dienās, Kalamazū, Mičigānā.
1957:Mākslinieku grupas "Momentum" izstāde Borden ģimenes galerijā, Čikāgā
1958: Otro Vispārējo Amerikas Latviešu Dziesmu Svētku izstāde, Ņujorkā
1960: Čikāgas Jauno Mākslnieku zstāde Hull House, Bowen zālē, Čikāgā
1961: Austrālijas in Čikāgas Mākslinieku izstāde Čiurlionis mākslas galerijā, Čikāgā
1962: Čikāgas un Apkārtnes Mākslinieku izstāde, Čikāgas Mākslas Institūta mūzejā
Izstāde "Mūslaiku latviešu gleznotāji" Čiurlionis mākslas galerijā, Čikāgā
1963: Haid (Hyde) Parka uzaicinātā (Invitational) izstāde Haid Parka Mākslas Centrā, Čikāgā
1964: Otrā Grafikas un Zīmējumu Bienāle*Čikāgas Mākslas Institūta mūzejā
1965: "Mūsdienu latviešu gleznotāji" Herron Mākslas mūzejā, Indianapolē
1966: Izstāde "Četri latviešu gleznotāji" (Uldis Krūmiņš, Vitauts Sīmanis, Silvija Steinere, Ojārs Šteiners) Sv. Jāņa baznīcas izstāžu telpās, Milvokos, Viskonsīnā
1967: Čikāgas Mākslinieku izstāde Sv. Jāņa baznīcas izstāžu telpās, Milvokos, Viskonsīnā
1979: Izstāde "Trīs mūsdienu gleznotāji" (Uldis Krūmiņš, Vitauts Sīmanis, Ojārs Šteiners) Čikāgas Latviešu namā, Čikāgā.
1981: Amerikas un Kanādas Latviešu mākslas skate: Čikāgā, Toronto, Rīgā, Stokholmā
1984: Mākslinieku grupas "Chicago Art Move" izstāde Kovenant Kluba mākslas galerijā, Čikāgā
1985: Čikāgas Latviešu Mākslinieku un Daiļamatnieku izstāde Latviešu namā, Čikāgā
1986: Izstāde "Jaunie apvāršņi latviešu mākslā" Čiurlionis galerijā, Čikāgā
1989: Mākslas skate: Ojārs Šteiners un Maigonis Bārens Garezerā, Mičigānā
1989: Amerikas Latviešu Mākslinieku Apvienības izstāde Garezerā, Mičigānā
1990: 1. Vispārējā Latviešu Mākslas Izstāde, XX Dziesmu Svētku laikā, Rīgā
1990: Amerikas Latviešu Mākslinieku Apvienības izstāde Kalamazū, Mičigānā
1993: "Svinēsim brīvību" Baltiešu Mākslinieku izstāde Balzekas lietuviešu kultūras mūzejā, Čikāgā
1994: "Recent paintings by Barens, Krumins, Simanis, Steiners" "Point of View" galerijā, Aurorā
Personālizstādes
1970: Sv. Jāņa baznīcas izstāžu telpās Milvokos, Viskonsīnā
1982: Evanstonas pilsētas Bibliotēkas Auditorijā
1988: Čikāgas Latviešu Namā


Quotes

Ojārs Šteiners par mākslu

"Domāju, ka glezniecība (un māksla vispār) ir sazināšanās, līdzeklis, ar kuru ir varbūt daļēji iespējams pārkāpt to ciešo individuālās eksistences loku, kurā mēs ikviens kā cilvēks esam slēgts. Attiecībā uz sevi šī saprašanās estētiski visuālā izjūtā, domā un līdz ar to pasaules uzskatā varētu būt ne ar anomīmiem cilvēkiem - pūli vai masām, bet ar kādu vienu no daudzajiem, kam būtu tāda pat doma un izjūta, sensibilitāte kā man. Katrā ziņā kā gleznotājs es esmu iespaidojies no Abstraktā Ekspresionisma, jo mēs visi esam sava laika "bērni." Ja arī gribētu, mēs nevarētu vairs tā gleznot (neskatoties uz to, ko daži akadēmiķi saka), kā mākslinieki 14., 15., vai pat 19. gadusimtenī. Un pats svarīgākais, mums ir jāliecina par mūsu eksistenci laikā, kurā dzīvojam un gleznojam, tas ir, 20. g.s. otrajā pusē.
Mani nenodarbina literāra gleznas tematika, bet galvenokārt Krāsa, krāsu laukumu dināmiska sadale/ritms, virsmas apdare - otas triepiens, žests, mans individuālais rokraksts."
Latvju Māksla, Nr.20 (01.01.1994)

Affinities

Ojārs Jēgens - Brother-in-law
Silvija Šteinere-Jēgena - Sister
Vitauts Sīmanis - Study mate

Occupations

Education

–1948
Kārļa Skalbes ģimnāzija
Fišbaha

Alūksne
Mācījies Ernsta Glika pamatskolā.

Fišbaha
Mācījies gleznotāja Jāņa Šternberga grafikas kursos.

1953–1957
Čikāga
Studējis Čikāgas Mākslas institūta Mākslas skolā, kuru beidza ar B.F.A. grādu, iegūstot stipendiju studijām ārzemēs (Lathrop E. Ryerson Foreign Traveling Fellowship). "Mākslas institūta gados es sāku nopietni gleznot," saka pats mākslinieks.

1964–1966
Čikāgas Universitāte
Čikāga
Studēja mākslas vēsturi.

Service

Iesaukts vācu armijas gaisa izpalīgos.

1951–1953
Amerikas Savienotās Valstis
Iesaukts ASV armijā, nosūtīts dalībai Korejas karā.

Emigrated

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

1950
Amerikas Savienotās Valstis
Izceļoja.