Normunds Kozlovs

3 pictures

Normunds Kozlovs (1973) – filozofs, publicists, lektors un sociologs. Studējis filozofiju un socioloģiju Latvijas Universitātē. Rīgas Tehniskajā universitātē pasniedzis filozofiju arhitektūras studentiem no ārvalstīm, bijis pasniedzējs Liepājas Universitātes jauno mediju mākslas programmā. Studējis doktorantūrā, lasījis lekcijas Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju fakultātē. Aizrautīgs jauno mediju un mūsdienu komunikācijas prakšu pētnieks. Viņa akadēmiskajās interesēs ietilpst arī kontrkultūras ideoloģija un jaunatnes subkultūras. Līdzdarbojoties E-LAB agrīnajā interneta radio un jauno mediju kultūras centrā RIXC, iesaistījies alternatīvo un DIY (dari pats) mediju jomā, tostarp ilustrētā žurnāla Popper Mag izveidē.

Birth time/place

08.01.1973
Rīga

Professional activity

PUBLIKĀCIJAS2005: "Mākslinieka loma vietējā kontekstā: Latvijas gadījums" (Mākslinieki kā ražotāji. Publiskās telpas pārveidošana. Konferences rakstu krājums).2012: "Dendisms" (Arterritory.com, 11.12.).2013: "Stīmpanka subkultūra" (Arterritory.com, 16.01.).2013: "Strukturālisma idejas: Kārļa Vērdiņa dzejoļa "Tētis meklē kašķi" lasījums" (Mūsdienu literatūras teorijas, kopā ar Ilvu Skulti).2017: "Renewable futures" (Art, Science and Society in the Post-Media Age).2018: "Depoliticization of the Saeima debates: loosing the gist of 'Welfare'"(Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia, kopā ar Ilvu Skulti).2019: "The Evolution Of Foucault's Reasoning On Pathology" (SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 24th -25th. Pp 174–182).2020: "The Critique of Technocracy in Riga Stencil Graffiti" (Informacijos mokslai. Volume 87. Pp. 72–85, kopā ar Ilvu Skulti). 2020: "Visual Street Art: Messages of Riga Stencil Graffiti" ("Vizuālā ielu māksla: Rīgas stensilu grafiti vēstījumi") (Proceedings of the International Scientific Conference. Volume V, May 22th -23th, kopā ar Ilvu Skulti).2022: "Signs of Death as Notifications of "The Other" in Urban Environment: Analysis of Riga’s Stencil Graffiti" ("Nāves zīmes kā Citādā pieteikums urbānajā vidē: Rīgas grafiti stencilu analīze") (Letonica Nr. 44, kopā ar Ilvu Skulti).
GRĀMATAS
2011: "Nevajadzīgie cilvēki...: par Rīgas Lielo kapu saglabāšanu un kopīgas kultūras telpas veidošanos" (autoru kolektīvs: Deniss Hanovs, Ilva Skulte, Māra Grudule, Ausma Cimdiņa, Valdis Tēraudkalns, Deniss Kretalovs, Normunds Kozlovs, Jeļena Celma).
LEKCIJAS, DALĪBA KONFERENCĒS UN DISKUSIJĀS
20.05.2008: "Pašdisciplīnas un varas problemātika mūsdienu sabiedrībā" (referāts, Providus seminārs).
04.11.2011: "Steam-punk's ideological critique of technology” (referāts, LiepU zinātniskā konference "Tehno-ekoloģijas. Apgūstot ikdienas tehnoloģiju vides dzīles").24.11.2011: diskusija pēc Rasas Šmites lekcijas “No kreatīvajiem tīkliem līdz sociālajiem medijiem. Tīklošanās 90. gados un šodien”.05.2015: "Mākslas un politikas vara. Ideoloģiju dialogs un kritika" (diskusija, Borisa Groisa grāmatu "Mākslas vara" un "Komunisms. Post Scriptum" tulkojumu atvēršanas svētki).02.03.2016: "Virzienā uz stīmpanka filozofiju: subkulturālās estētiskās stratēģijas kā atbilde tehnoloģiskiem izaicinājumiem" (lekcija, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs). 20.07.2016: "Sub+ kultūra" (lekcija, 3. RSU/LKA kultūras žurnālistikas vasaras skola).21.04.2017: "Virzienā uz stīmpanka filozofiju" (lekcija, Latcon (Latkons) – pasākums fantastikas un fantāzijas cienītājiem).23.05.2018. "Pilsētas telpas transformācijas un to ietekme uz kolektīvās atmiņas un jaunas pieredzes radīšanas procesiem mūsdienās" (Gētes institūta konference, moderators).18.05.2019. "Platonovs un krievu kosmisms" (lekcija, Latcon).03.02.2021: "Krievu kosmists Konstantīns Ciolkovskis un totālās dzīvās dabas iznīcināšanas projekta humānistiskā dimensija" (referāts LU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Daba: starpdisciplinārā perspektīva", kopā ar Ilvu Skulti).13.05.2022: "Vai diletantisms mākslā ir attaisnojams?" (diskusija, Mākslas pētījumu laboratorija).

Quotes

N. KOZLOVS PAR KONTRKULTŪRAS IDEOLOĢIJU"Kontrkultūras ideoloģijas tematiskā daudzveidība visuzskatāmāk parādās alternatīvo mediju telpā. Piemēram, runājot par semiotisko partizāndarbību – grafiti kā noteiktas sociālkritiskas ideoloģijas nesējiem, kur vizuālā un lakoniskā formā manifestējas galvenās kontrkulturālās ideoloģijas tēmas, – mēs nonākam interdisciplināras izpētes perspektīvā vairāku akadēmisku problemātiku sadures punktā, kuru trīs galvenie tematiskie bloki ir subkulturālā identitāte, radošā pašizpausmes enerģētika un kritiskais ielu mākslas vektora izvērsums, ko nosacīti varam dēvēt par semiotisko dumpīgumu (t.i. par sacelšanos ar zīmju – simbolu palīdzību)".Kozlovs, Normunds. Senās relikvijas. Popper Publishing. 2016.

Education

Working place

Liepaja University
Liepāja
Lektors Jauno mediju mākslas programmā

Riga Technical University
Rīga
Filozofijas pasniedzējs arhitektūras studentiem

Rīgas Stradiņš University
Rīga
Lektors Komunikācijas fakultātē