Nikolajs Bušs

1864 – 1933

Birth time/place

1864

Place/time of death

1933

Personal information

BUŠS [Busch] Nikolajs (īst. v. Nikolauss, *1864.1.VII Rīgā – † 1933.13.X Rīgā) – vēsturnieks (arī mūzikas vēstures pētnieks), bibliotekārs. 1883 abs. guberņas ģimn. Rīgā. Ar pārtraukumiem stud. vēsturi Tartu U (1883-84; 1889-93). Interesējies arī par bibliotēku zinātni un vad. korporācijas Fraternitas Rigensis bibliotēku. No 1893 Rīgā strād. par palīgu, vēlāk par bibliotekāru Vēstures un senatnes pētītāju b-bas bibliotēkā, bijis tās direktors (1903-09), vēlāk goda biedrs (no 1929). Kopš 1895 ik gadus uzstājies ar referātiem par Rīgas vēsturi. No 1904 līdz mūža beigām bijis  Rīgas pils bibliotekārs un vēlāk arī bibliotēkas prezidents. Strād. arī tautas bibliotēkās, darbojies Herdera b-bā. 1922 ieguvis  Dr. phil. h. c.  grādu Tībingenes U. Publicējis vēst. pētījumus dažādās nozarēs, arī mūzikas vēsturē, kur izgaismojis 17. gs. Rīgas mūziķu personības.

DARBI. Grām.: Geschichte der Schulen der Literärisch-praktischen Bürgerverbindung, 1902; (kopā ar H. fon Bruiningu) Livlädische Guterurkunden aus den Jahren 1207-1500, 1908. Raksti: Zur Geschichte des Rigaer Musiklebens im  17. Jh. // Sitzungsberichte der gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga, 1910; Alt-Rigas Musikkultur // Die Woche im Bilde, 1927, 5; Johann Fischer, ein herzoglich kurländischer Kapellmeister des 17. Jahrhunderts // Rigasche Rundschau, 1929.6.III  u. c.

LIT.: Deutschbaltisches  biographisches Lexikon, Köln/Wien, 1970; [Nekrologs] // Rigasche Rundschau, 1933, 236; Rīgas pilsētas bibliotekāra Dr. phil. Pr. C. Nikolaja Buša atstātie raksti, tulk. R. Širants, red. L. Arbuzovs), R., 1937; Breģe I., Cittautu mūz. Ljā, 33. lpp.

I. Breģe